stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25431
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Hotels Regio Brugge pro stadion Club


Brugge, woensdag 3/9/2008. De stemmen van heel wat belangenverenigingen rond de plannen voor een gloednieuw voetbalstadion voor Club Brugge, werden de laatste weken en maanden reeds uitvoerig gekanaliseerd via diverse media. Vandaag heeft Hotels Regio Brugge vzw, de belangenvereniging van de Brugse hotelsector, uitgesproken pro, na zich herhaaldelijk over het dossier te hebben gebogen, gezien de niet onbelangrijke imagotechnische uitstraling van het merk "Club Brugge" tot in alle hoeken van Europa. Het is ons niet vreemd dat de bestemming Brugge internationaal vaak eerder wordt geassocieerd met de voetbalclub "Club Brugge, dan met bijvoorbeeld ons aantrekkelijk toeristisch produkt of onze belangrijke zeehavenaktiviteiten. "Dit zorgt zondermeer voor een uiterst positief imago voor onze stad in binnen- en buitenland," zegt Michel Maertens, bestuurslid van Hotels Regio Brugge vzw. "Onze hotelvereniging kan zeker niet ongevoelig zijn voor de niet te onderschatten gratis publiciteit dewelke Brugge krijgt door de jaarlijkse aanwezigheid van Club Brugge op het Europese toneel."

"Een voetbalstadion dat voldoet aan de steeds strengere UEFA normen en gelegen is op een toplokatie met alle noodzakelijke randvoorwaarden inzake comfort en professionalisme, is zondermeer een voorwaarde om de verdere Europese toekomst van Club Brugge te blijven waarborgen. Maar ook de kandidatuur voor het WK voetbal in 2018 geniet de onvoorwaardelijke steun van de ganse hotelsektor. Zonder de realisatie van dit projekt mogen wij dit met z'n allen vergeten," stelt Michel Maertens.

Verhuis geen bezwaar

De verhuis naar Loppem, buiten de Brugse stadsgrenzen, mag en kan geen bezwaar inhouden. De prestigieuze 'Allianz' voetbalarena van Bayer München werd gebouwd op zowat 30 km van het centrum van München," stelt Maertens, die besluit met een oproep aan de Vlaamse Regering "om eindelijk duidelijkheid te scheppen rond dit dossier en ook rekening te willen houden met de impakt van dit projekt op de internationale uitstraling van Brugge".

(FN-Meegedeeld-HRB)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com