stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25606
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Heilig-Bloedprocessie wordt Unesco immaterieel werelderfgoed

Nieuws
Brugge, dinsdag 30/9/2008. De Heilig-Bloedprocessie Brugge is voorgedragen voor de "representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid" van de UNESCO. Dit is een nieuwe lijst die een aanvulling vormt op de werelderfgoedlijst. Immaterieel erfgoed is niet-tastbaar erfgoed: tradities, rituelen, feesten, muziek en verhalen.

Procedure gestart

Om op de internationale Unesco-lijst te geraken, moet een item eerst op de inventaris van zijn land of gemeenschap geraken. In juli '08 werd een oproep gelanceerd voor de Vlaamse inventaris immaterieel erfgoed. Elf dossiers werden ingediend, waarvan er acht weerhouden werden voor deze Vlaamse inventaris.
Zeven van deze acht dossiers wilden ook kandideren voor de Unesco-lijst, maar uiteindelijk besloot Vlaanderen om twee dossiers voor te dragen: het Carnaval van Aalst en de Heilig-Bloedprocessie Brugge.

Geschiedenis

Sinds het einde van de 13de eeuw is de Heilig-Bloedprocessie niet weg te denken uit de Brugse geschiedenis. Elk jaar opnieuw, los van enkele oorlogsjaren, trekt ze door het hart van Brugge. De processie bestaat uit 52 groepen verdeeld over vijf delen; een aaneenschakeling van straattoneel, zang, dans, choreografie, muziek met als apotheose de verering van de relikwie van het Heilig Bloed.

Indien het in oorsprong een pure geloofsuiting was, werd de Heilig-Bloedprocessie voor het stadsbestuur snel een uithangbord voor de uitstraling van de stad. Zo groeide gedurende eeuwen een sterke verbondenheid van de Bruggeling met zijn processie, die zich nog steeds uit in een uiterst trouw en divers deelnemerspubliek. Ze zijn fier Bruggeling te zijn en willen via hun deelname die band met hun stad beklemtonen. De processie blijft in eerste instantie van de gemeenschap. Generaties op generaties wordt de fakkel doorgegeven.

Sinds de jaren '70 van de 20ste eeuw is de leefbaarheid van de processie ook bewerkstelligd door een vernieuwing en verjonging van de taferelen, mits behoud van de oorspronkelijke boodschap. Het spreekt voor zich dat ook de komende jaren de Heilig-Bloedprocessie zal blijven evolueren.

De Heilig-Bloedprocessie lokt jaarlijks tussen de 30 en 45.000 toeschouwers en gaat telkens uit op O.L.H.-Hemelvaart. Men kan gerust stellen dat op Heilig-Bloeddag een staalkaart van de wereld aanwezig is in Brugge.

Dossier

Erfgoedcel Brugge stond in voor de samenstelling van het aanvraagdossier voor de Vlaamse inventaris immaterieel erfgoed, alsook voor de verwerking hiervan tot het Unesco-dossier. Deze stadsdienst ondersteunt het lokale erfgoedveld waar mogelijk en wil zo het rijke Brugse culturele erfgoed toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. De uitwerking van deze dossiers is hier alvast een treffend voorbeeld van. Hierbij kon Erfgoedcel Brugge rekenen op de inhoudelijke ondersteuning van Benoit Kervyn (consulent Religieus Erfgoed Brugge) en FARO (het Vlaams steunpunt Cultureel Erfgoed).
Het dossier werd samengesteld in opdracht van het Stadsbestuur Brugge en de Edele Confrérie van het Heilig Bloed, het broederschap wiens taak het is de relikwie te bewaren, te vereren en rond te laten gaan in de jaarlijkse processie.

Beslissing pas volgend jaar

Het Unesco-dossier Heilig-Bloedprocessie Brugge heeft nu een heuse weg af te leggen vooraleer er zicht is op aanvaarding van de kandidatuur. Antwoord hierop kan ten vroegste verwacht worden vanaf mei 2009.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com