stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25625
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Zelfs In een klein stationnetje bezorgt schooldirecties miserie


Nationaal, donderdag 2/10/2008. De scholen in ons land krijgen steeds meer te maken met de problematiek van auteursrechten. Volgens CD&V kamerlid Katrien Schryvers, die hierover minister voor Vereenvoudigen Van Quikenborne ondervroeg, zorgt zelfs het zingen van In een klein stationnetje op een schoolevenement een probleem. Eerst moeten auteursrechten betaald worden voor het maken van kopietjes van de tekst en muziek voor de leerlingen. Dan moeten uitvoeringsrechten betaald worden en eventueel nog eens rechten voor het spelen van een opname, als geen live begeleiding is voorzien, aan uiteraard allemaal verschillende beheersmaatschappijen. De scholen zien volgens Schrijvers door de bomen het bos niet meer:

"De onderwijsinstellingen krijgen steeds meer te maken met de problematiek van auteursrechten en naburige rechten.  Doordat verschillende beheersvennootschappen, zoals Sabam, Reprobel, Semu, Simim/Uradex, Auvibel, etc. elk hun deel van de vergoedingen wensen te innen, weten scholen vaak niet meer waarvoor zij betalen.  Alleen specialisten in het auteursrecht zien nog door de bomen het bos. Een vereenvoudiging van het bestaande systeem inzake inning van auteurs- en naburige rechten is absoluut noodzakelijk," vindt Schryvers.

Oplossingen

"Minister Van Quikenborne antwoordde op mijn vraag dat hij momenteel een wetsontwerp voorbereidt om de transparantie betreffende de inning en de verdeling van de auteursrechten te vergroten.  Ook de administratieve lasten voor de gebruikers moeten dankzij dit wetsontwerp verminderd kunnen worden. Ik pleit voor meer samenwerking tussen de verschillende beheersvennootschappen die zou kunnen uitmonden in één loket met een duidelijke tariefstructuur voor alle vergoedingen. Dat zou een positieve zaak zijn voor de planlast en zeker ook voor de financiële lasten van de onderwijsinstellingen," aldus Katrien Schryvers. Zij voegt er aan toe dat, indien een samenwerking tussen de privé-instellingen er niet op vrijwillige basis komt, er richtlijnen voor uitgeschreven moeten worden.

(FN-Meegedeeld-CD&V)


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com