stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=25767
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Groene Gordel Front weigert Lappersfortbos op te geven


Brugge, woensdag 15/10/2008. Peter Theunynck van het Groene Gordel Front geeft de strijd om het Lappersfortbos nog niet op. In een "Open Bosbrief" aan burgemeester Patrick Moenaert (CD&V), Vlaals milieuminister Hilde Crevits (CD&V) en voormalig Fabricom CEO Philippe Casier vragen ze nogmaals na te denken, alvorens het momenteel weer bezette bos aan de Brugse zuidrand te gaan kappen.

"Het zou toch gek zijn, moest je aan een gezonde man zeggen: we gaan je been afzetten en als compensatie krijg je achteraf ergens anders een plastic kunstbeen." Daar mee vergeleek Peter Theunynck de mogelijke kap van het bos. "Als Groene Gordel Front weigeren wij het Lappersfortbos en de andere zonevreemde bossen in Vlaanderen zonder slag of stoot op te geven.

(FN-Op Locatie)

-------------

Open bosbrief aan Patrick Moenaert, Hilde Crevits en Philippe Casier
Het Groene Gordel Front, vzw Groen en de Lappersfort Poets Society hebben zes jaar lang geprobeerd om bruggen te bouwen, banden te smeden tussen mensen en organisaties, te dialogeren en te communiceren. Dat is misschien niet sexy, maar het is wel nuttig en nodig. Het is bovendien perfect complementair met de actie van de bezetters op het terrein. Onze activiteiten ondersteunen en versterken elkaar. Dankzij de actievoerders krijgt het Lappersfortbos extra media-aandacht. Dank zij ons krijgt het verhaal van de zonevreemde bossen de tijd om door te sijpelen. We blijven onverstoorbaar op dezelfde nagel kloppen. We mailen, bellen en stappen naar het stadsbestuur, naar bedrijven, naar ministeries, partijvoorzitters, natuurverenigingen, de bevolking… Wij herhalen en blijven herhalen tot ons verhaal in de harten en geesten van duizenden mensen gegrift staat. Misschien zelfs ooit in de harten en geesten van politici en bedrijfsleiders, die in het Vlaanderen van vandaag nog niet automatisch een ecologische reflex hebben.
De balans van zes jaar actie van het Groene Gordel Front www.ggf.be is gematigd positief. Het grootste deel van het Lappersfortbos (8,5 ha parkgebied en 5 ha KMO-zone) is en blijft voor altijd bos. Dit bos is vrij toegankelijk voor het publiek en het wordt in de toekomst op een professionele manier beheerd door mensen met een hart voor de natuur. Hoe dan ook is dat een verwezenlijking waar we – samen met de ex-bezetters – trots op mogen zijn. Dit bos groeide bovendien uit tot een symbool- en poëziebos, waar de gedachten vrij zijn. In dat bos ligt zelfs een pad genoemd naar de avonturier, vrijbuiter en visionair van de Vlaamse poëzie Hugo Claus. Een schitterende voorzet voor Gwy Mandelinck die het poëziebos kan meenemen in zijn toekomstige Brugse poëziehappening.
Natuurlijk vinden we het waanzin dat er naast en voor een stuk in het Lappersfortbos een tweevaksbaan aangelegd wordt. Natuurlijk vinden we het waanzin dat 3,5 ha van dit bos plaats moet maken voor loodsen en kantoren. Dat wijst op de verscheurdheid van politici die met de ene hand geven en met de andere nemen. Dat wijst op een gebrek aan politieke moed en een gebrek aan fantasie. Daarvoor zullen de politici van vandaag ooit aan onze kinderen en kleinkinderen verantwoording moeten afleggen. Ze zullen niet het excuus kunnen inroepen van 'we hebben het niet geweten', want zes jaar lang hebben we niets anders gedaan dan hen op deze foute beleidskeuze te wijzen.
Een stad is een uitstekende plek voor mensen om in te wonen. Meer en meer trekken jonge gezinnen naar steden, omdat ze er werken en leven op een prettige manier kunnen combineren. Omdat scholen, openbaar vervoer, cultuur en kinderopvang er nabij zijn. De meest succesvolle steden, zijn steden die wonen en werken, mobiliteit en stilte, creativiteit en rust met elkaar weten te verzoenen. Steden met fantastische parken voor de kinderen en grote groene longen waar jong en oud kunnen herbronnen. Steden die het steeds toenemende autoverkeer een halt durven toeroepen, omdat mensen ook in de stad recht hebben op stilte, rust en gezonde lucht. De burgervaders – en moeders van die steden zijn visionairs. De schepenen van die steden zijn realistische dromers en fantasierijke doeners.
We hopen nog steeds dat Brugge de kans grijpt om zich bij het rijtje van de steden van de toekomst en steden met toekomst aan te sluiten. Het is nog niet te laat. Elke nieuwe beslissing van het college zou niet enkel de watertoets, maar ook de leefbaarheidstoets moeten doorstaan. Welke Brugse bestuurder grijpt onze uitgestoken hand en maakt met ons een vuist tegen het verder dichtbetonneren van Vlaanderen. Het Lappersfortbos is een symboolbos. Het kan het symbool van de onwil worden of het symbool van de ommekeer. Wij blijven gaan voor de ommekeer.
Peter Theunynck – Erik Ver Eecke – Jozef De Coster – Luc Vanneste


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com