stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26084
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

LDD vraagt aanpassing mobiliteitsplan in West Brugge


Brugge, donderdag 20/11/2008. Lijst Dedecker zal in de komende gemeenteraadszitting een dringende aanpassing vragen van het mobiliteitsplan in West Brugge. Dat heeft de lokale LDD voorzitter Lucien Decoorne bekend gemaakt. "Uit diverse hoeken bereiken ons immers talrijke klachten aangaande het gewijzigde parkeerbeleid in West-Brugge. De buren vragen ons de zaak bij het stadsbestuur aan te kaarten en aan te dringen op een evaluatie en bijsturing één maand van de ingebruikname van de parkeermeters. Vooral het afschaffen van het nutteloze 22 uur limiet in de rode zone is voor LDD een dringende vereiste."

Dood stadsdeel na 6 uur

"Wij kunnen niet begrijpen dat de Bruggelingen honderden vrije parkeerplaatsen werden ontnomen onder de mom: "Wij geven de stad terug aan haar bewoners", als 'verfijning' van het mobiliteitsplan. "West-Brugge lijkt nu vanaf zes uur een dode stad. Op diverse dagen telden wij na 16 uur amper een tiental wagens in de ganse Boeveriestraat en dat waren meestal bewoners, een leeg beursplein, idem langs de Vesten en aanpalende straten. De feiten werden ons bevestigd door hulpagenten. Cursisten van het avondonderwijs in het VTI en het dienstencentrum Van Volden kunnen hun wagen echter niet kwijt want ze mogen er maximum twee uur peperduur parkeren. De curtsisten van het het dienstencentrum zijn bovendien meestal oudere mensen. Ook de wagen gratis kwijt raken voor een avondje Concertgebouw kan niet meer," klaagt Decoorne.

Druk op de rand

"En deze kwestie heeft meer impact dan op het eerste gezicht lijkt: de parkeerdruk is gewoon verlegd naar. In een diameter van één kilometer rond de Smedenpoort is de toestand onleefbaar geworden door langparkeerders, vermoedelijk mensen die in Brugge werken. De bedoeling is misschien als volgende stap ook daar blauwe zones in te voeren en vervolgens betalend parkeren? Onder de titel 'Brugge teruggeven aan de bewoners'?," vraagt Decoorne zich af.

(FN-Meegedeeld-LDD)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com