stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26161
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Burgemeester sluit café Cosy Nostra voor 45 dagen


Brugge, dinsdag 25/11/2008. Het Café Cosy Nostra in de Sint-Janstraat aan het Kraanplein in Brugge moet voor 45 dagen dicht, op last van burgemeester Patrick Moenaert (CD&V). Dat heeft de burgemeester zonet bekend gemaakt tijdens de gemeenteraad.

Meer dan slecht moment

De burgemeester nam de beslissing, omdat er zaterdagavond, toevallig net na een buurtvergadering over de overlast rond het Kraanplein, zich een zoveelste vechtpartij voor deed in het café. De burgemeester heeft, na overleg met de korpschef van de politie een sluitingsverbod van, 45 dagen uitgevaardigd. "Wij gaan niet zomaar tot een sluiting over, maar ik had in dit geval een sterk dossier dat een sluiting rechtvaardigde. De feiten van dit weekend stonden immers niet alleen, maar waren de spreekwoordelijke druppel," zei Moenaert. "Buurtbewoners klagen al een tijd over tal van vormen van overlast en de politie moest al verscheidene keren tussenkomen waarbij verschillende feiten van ordeverstoring werden vastgesteld."

Overigens blijkt ook de uitbater niet de officiële zaakvoerder te zijn en is er volgens het stadsbestuur "ook geen duidelijke toekomstvisie met betrekking tot het aanstellen van een volwaardig verantwoordelijke uitbater".

Omdat niet kan geduld worden dat de openbare orde ernstig en blijvend in gevaar wordt gebracht, stuurde Burgemeester Patrick Moenaert de uitbater op 24 november 2008 een brief, betekend om 17 uur, waarin het voornemen tot tijdelijke sluiting van de herberg werd vooropgesteld en waarin hem verzocht werd zijn middelen tot verweer binnen de 24 uur kenbaar te maken. Toen vandaag, 25 november, om 17 uur nog geen schriftelijk reactie werd ontvangen, werd, om een einde te stellen aan de ordeverstoring en om de zaakvoerder of de uitbater in de gelegenheid te stellen afdoende maatregelen te nemen om de uitbating op een ordentelijke manier te regelen, een permanente, maar in de tijd beperkte sluiting (45 dagen) van de inrichting bevolen.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com