stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26299
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Actievoerders eisen inspraak


Brugge, vrijdag 5/12/2008. Een aantal buurtcomités en actiegroepen hebben aangekondigd op zondag 7 december een gezamelijke proestmanifestatie te organiseren. De actie start om 14.00 uur op ´t Zand. De actievoerders vinden dat ze niet aux-serieux genomen worden door het stadsbestuur, "die inspraak hoog in het theoretische vaandel houdt, maar in de praktijk met kritiek geen rekening houdt."

Leefbare Dorpen, de Bewonersgroep Fort Lapin, het buurtcomité Moh Neen, het Groene Gordel Front, de Bewonersgroep Margareta Van Vlaanderenstraat, het Actiecomité Klein Appelmoes, de Bosdichters Lappersfort Poets Society, en het Kassei Komité Kristus Koning zijn maar enkele van de verenigingen, die zich in de aanpak van het stadsbestuur niet kunnen vinden.

Het protest richt zich tegen tal van Brugse plannen, "waarbij de stad Oostindisch doof zou blijkt, voor kritiek van betrokkenen". De plannen om op de site Oud Sint-Jan een "Museum Of History" in te te planten, bijvoorbeeld, worden door de buren daar niet geaccepteerd. En zo zijn er de voorbije jaren een stijgend aantal punten van onvrede ontstaan, waarbij vaak dezelfde personen binen het stadsbestuur kop van Jut blijken: schepen Mercedes Van Volcem (Open-VLD) en burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) worden als "onredelijk" bestempeld. In tal van dossier blijkt groen te moeten wijken voor stad of industrie. In andere vinden buren de omvang projecten niet in verhouding tot de omgeving, waardoor de leefbaarheid in de buurt in het gedrang zou komen.

"Wij eisen echte inspraak in het beleid en geen hoorzittingen die de overheden voor de vorm organiseren. Wij laten ons niet met een kluitje in het riet sturen! Als de overheden hun verantwoordelijkheid niet opnemen, zien wij ons, als wakkere burgers, genoodzaakt om zelf actie te ondernemen en SOS signalen uit te zenden. Wij eisen de integrale bescherming van alle bedreigde stukken groen, ook al zijn ze nu nog niet als dusdanig ingekleurd op de ruimtelijke kaarten," zegt Luc Vanneste van het GGF.

(FN-Meegedeeld-GGF)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com