stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26594
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Ook Van Quickenborne wil groter Brugs stadsgewest


Brugge, woensdag 14/1/2009. Tijdens de Voka-nieuwjaarsreceptie gisteravond in Brugge pleitte regiovoorzitter Jean-Pierre Saelen voor een fusie van de gemeenten van het Brugse arrondissement om de regio op die manier meer slagkracht te geven. Dat pleidooi vindt alvast oor bij Minister van Ondernemen Van Quickenborne.

Minister Van Quickenborne vindt een opdeling van Vlaanderen in 25 stadsgebieden haalbaar. In West-Vlaandere zou het gaan om Brugge, Kortrijk, Ieper, Roeselare en Oostende. De bestaande gemeentestructuren en het lokale verenigingsleven kunnen daar verder hun sociale rol blijven vervullen. Maar de burgers en de verenigingen zullen in tegenstelling tot nu een beroep kunnen doen op een veel krachtdadiger en sterker bestuur dat achter dit sociale netwerk staat.

In dit scenario moeten volgens de minister ook de provinciebesturen afgeschaft worden, vindt de minister. De middelen die nu naar de provincies gaan, zouden kunnen vrijkomen om rechtstreeks te investeren in de gemeenten.

"Ik ben het niet eens met mensen die stellen dat een schaalvergroting van de gemeenten leidt tot een kloof tussen bestuur en burgers. Integendeel, met een juiste aanpak kan een schaalvergroting er net voor zorgen dat de burgers beter bestuurd worden. Wanneer de bevoegdheden van nieuwe stadsgebieden zouden uitgebreid worden met bevoegdheden die nu bij de provincie of bij Vlaanderen zitten, zal het lokale niveau veel efficiŽnter kunnen werken. De burger zal dan minder het gevoel hebben dat 'alles in Brussel bedisseld wordt' en zal meer mogen verwachten van haar lokaal bestuur. Bestaande gemeentestructuren kunnen in dit scenario hun bestaande sociale functie voor het verenigingsleven en de burgers blijven vervullen," zegt Minister Vincent Van Quickenborne.

(FN-Meegedeeld-VOKA)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com