stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26714
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Gerechtsdeurwaarders een beetje meer aan banden


Nationaal, vrijdag 23/1/2009. De Ministerraad heeft vandaag het voorontwerp goedgekeurd van een regeling die de wet van 20 december 2002 over minnelijke invordering moet verstrengen naar deurwaarders toe. Het voorontwerp, gebaseerd op het wetsvoorstel dat CD&V kamerlid Katrien Partyka vorig jaar indiende, moet gerechtsdeurwaarders aan banden leggen.

Door de uitbreiding die ook geldt voor advocaten wordt een eind gemaakt aan de misbruiken van sommige gerechtsdeurwaarders die aan consumenten kosten aanrekenen die niets te maken hebben met gerechtelijke procedures. De deurwaarders zullen voortaan bij niet-gerechtelijke invorderingen dezelfde regels moeten respecteren als de incassokantoren: die mogen alleen nog kosten aanrekenen die ook de oorspronkelijke schuldeisers aanrekenen. De deurwaarders vielen tot nu toe maar gedeeltelijk onder de wet, wat volgens Katrien Partyka aanleiding gaf tot misbruiken: "deurwaarders verhoogde de oorspronkelijke schuld vaak fors met allerlei niet voorziene kosten. Soms liepen die kosten zelfs veel hoger op dan het oorspronkelijke bedrag en dat is niet rechtvaardig."

Ook zullen de deurwaarders duidelijker ingebrekestellingen moeten gebruiken, zodat de consument duidelijk weet of hij nu al dan niet voor de rechtbank wordt gedaagd. Consumenten gaan er immers bijna altijd van uit dat een brief van een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding voor de rechtbank inhoudt, wat zeker niet altijd het geval is.

Kamerlid Katrien Partyka is tevreden omdat met de wetswijziging wordt tegemoetgekomen aan een algemene vraag van de schuldbemiddelingsdiensten. Ook de OCMW's vroegen al langer de gelijkschakeling van deurwaarders en incassokantoren, omdat zij misbruiken vaststelden in hun schuldbemiddelingsdossiers en zelfs de incassokantoren vroegen een gelijkschakeling, omdat zij een oneerlijke vorm van concurrentie ondergingen door sommige gerechtsdeurwaarders.

(FN-Meegedeeld-CD&V)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com