stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26990
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Linkse jongeren verenigen zich in Oostlampse Animo afdeling

Nieuws
Oostkamp, dinsdag 24/2/2009. In Oostkamp is deze middag een nieuwe afdeling van Animo, de jonge socialisten, boven de doopfont gehouden. Gedurende de afgelopen drie jaar verdrievoudigde het aantal Oostkampse leden van sp.a en vooral jonge mensen werden lid. "Een lokale animo afdeling in Oostkamp kon dus niet uitblijven," zegt Nelson Vanlocke. "Animo Oostkamp wil de grootste jongerenbeweging worden in Groot Oostkamp, die ruimte maakt voor minderheden en de lokale noden van de jongeren."

Er werd reeds een bestuur verkozen. Nelson Vanlocke is verkozen tot voorzitter. Benoit Van Vijnckt, is als vice voorzitter tijdelijk secretaris, Jasper Kornelis penningmeester en ook Stijn Carton, Julie Oorlynck, Marlies Gevaert en Nicolas Puype maken deel uit van het bestuur.

Animo Oostkamp heeft met Benoit en Stijn meteen al twee leden in de Jeugdraad, en in de kernraad van het jeugdbestuur.

Minderheden

"Er zijn veel pijnpunten die de CD&V meerderheid hier in Oostkamp niet oppakt. Wij zijn al bezig met een actie om de regenboogvlag van de homobeweging in het straatbeeld van Oostkamp te krijgen, en we gaan ook actief meewerken aan de actie om Moerbrugge bereikbaar te houden tijdens de werken aan de spooruitbreiding. Rond mobiliteit willen we ons en in het bijzonder inzetten voor de bescherming van de zwakke weggebruikers," besluit Vanlocke.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com