stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27226
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Zware kritiek op eenduige berichtgeving uitbreiding Zwin


Knokke-Heist, maandag 16/3/2009. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger André Van Nieuwkerke (Spa) was er "wat raars aan de hand" dit weekend met de groots aangepakte zeer eenduidige berichtgeving over de beslissing om het Zwin met 120 ha uit te breiden. Ondermeer via televisie maar ook in tal van kranten bleek immers de Boerenbond de enige informatiebron te zijn, van volgens Van Nieuwkerke "totaal vertekende negatieve berichtgeving, die eenzijdig op de zogezegd zware gevolgen voor de landbouw gefocust was", terwijl zelfs "die invloed gerelativeerd moet worden". Uit een landbouweffectenrapport blijkt volgens Van Nieuwkerke immers dat slechts een 4-tal landbouwbedrijven betekenisvol zouden getroffen worden door de uitbreiding van het Zwin. "Die effecten zullen bovendien gemilderd worden door billijke vergoedingen en andere begeleidende maatregelen van de Vlaamse overheid."

Van Nieuwkerke herinnert eraan dat de uitbreiding van het Zwin een grensoverschrijdend project is: van de thans besliste 120 ha liggen er maar 105 ha op Belgisch grondgebied, waarvan 21 ha als natuurgebied en slechts 84 ha als landbouwgebied ingekleurd staan op het gewestplan. Voor de natuur is het plan een zegen: zoute slikken en schorren zijn internationaal een zeldzaam en biologisch zeer waardevol milieu waarvan nu binnen afzienbare tijd een flinke brok aan de Vlaamse kust bij zal komen. Iedereen betreurt de toenemende verzanding van het bestaande Zwin, mede tengevolge van het uitbaggeren van de Westerschelde, en experten voorspellen dat de uitbreiding van het Zwin de verzanding zal tegengaan en de natuurwaarde van het Zwin opnieuw zal doen toenemen. Dat is voor de natuur, het toerisme en de recreatiemogelijkheden aan de Oostkust belangrijk.

De uitbreiding van het Zwin betekent dus een win-win-situatie voor natuur en toerisme, zegt André Van Nieuwkerke , maar zelfs de landbouw zou een meerwaarde kunnen halen uit de uitbreiding van het Zwin. Net zoals de schorren van het Verdronken Land van Saeftinghe in Nederland, zullen de Zwinschorren moeten begraasd worden door runderen en het daar gekweekte zoutsmakende en malse 'pré salé'-vlees wordt sterk gewaardeerd door gastronomen.

(FN-Meegedeeld-AVN)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com