stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27815
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Groen! vraagt initiatief Brugse stadsbestuur om Surfcity te redden

Nieuws
Zeebrugge, maandag 18/5/2009. Groen! vraagt het Brugse stadsbestuur om een initiatief te nemen om Surfcity te redden. Minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen besliste dat het strand van Zeebrugge een groene zone wordt. Daardoor dreigt de surfclub op het Zeebrugse strand te verdwijnen. Hoewel provincie en stad positief adviseerden over het voortbestaan van Surfcity, denkt Van Mechelen daar anders over.

Vraag

Groen! vraagt aan het stadsbestuur en in het bijzonder de bevoegde schepen Mercedes Van Volcem, partijgenote van Van Mechelen, om het initiatief te nemen omtrent de redding van de surfclub. Groen! stelt vast dat het Zeebrugse strand dé recreatieplaats bij uitstek is voor Bruggelingen in de zomer: "de zone bij de surfclub is tijdens de zomer de ontmoetingsplaats voor de Brugse jongeren. Wars van massatoerisme. Wij vinden dat dit moet behouden blijven," zegt Sammy Roelant.

Natuurbeweging vroeg geen sluiting

"Rondvraag bij natuurverenigingen en administratie leert dat zij geen vragende partij zijn voor het verdwijnen van Surfcity. Daarom vinden wij het bijzonder vreemd, dat de groene gordel rond Brugge met een pennentrek wordt verpatst voor een winkelcentrum en een onrealistische headquarterszone, maar dat een bestaande onschadelijke accommodatie moet verdwijnen voor minimaal natuurgewin," zegt Sammy Roelant. "Blijkbaar geldt het opgestoken vingertje van de liberale minister enkel voor burgers en recreanten, niet voor bedrijven. Met twee maten meten, heet zoiets."

(FN-Meegedeeld-Groen!)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com