stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=27968
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Eerste Brugse diploma's Neurolingu´stisch Programmeren (NLP)

Economie
Brugge, maandag 1/6/2009. In Balance ľ een internationaal Instituut voor Communicatie, NLP en Mental Speech Coaching uit Brugge ľ heeft afgelopen zaterdag, 30 mei 2009, in Ter Loo in Zedelgem, zijn eerste diploma's Neurolinguistisch Programmeren, uitgereikt aan 14 cursisten die de Practioner Opleiding hadden gevolgd.

Neurolingu´stisch Programmeren

De term 'neurolingu´stisch' verwijst naar het verband tussen geest en taal. met 'Neurolingu´stisch Programmeren' wil lesgeefster Jo Dumon effectieve communicatie realiseren, door het bewust maken van onbewuste processen. Zo be´nvloedt lichaamshouding de mentale inhoud en zijn niet-verbale en paraverbale communicatie is goed voor het leeuwenaandeel van onze boodschappen. Stem, lichaamshouding en woordkeuze spelen dan ook een grote rol.

NLP Practioner Opleiding

De wetenschappelijk onderbouwde NLP-opleiding laat cursisten in 24 dagen toe anders te denken en te voelen en daardoor meer controle te hebben over het eigen persoonlijk en professioneel gedrag. De cursus helpt zijn eigen waarden, overtuigingen en identiteit in kaart te brengen wat moet resulteren in een sterkere zelfkennis en ľcontrole. Vooral leidinggevenden, mensen uit het onderwijs, sales-verantwoordelijken, therapeuten, hulpverleners, informatici en juristen volgen de cursus.

In Balance

In Balance is een trainingsorganisatie die alle vormen van spreken benadert vanuit een holistische aanpak. De organisatie houdt op 7 juni a.s. opendeur.

In Balance
Jo Dumon
Gruuthuselaan 17
8020 Oostkamp
050 84 06 83

(FN-Op Locatie)
Meer op www.inbalance.be

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com