stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28694
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Brugs Forum verder op zoek naar een sociale toekomst

Nieuws
Brugge, dinsdag 8/9/2009. Het "Brugs Forum", een platform van de sp.a afdeling Brugge dat verschillende debatavonden organiseert die inhoudelijk de korte termijn overstijgen, wil met 4 debatten dit najaar onze sociale toekomst in beeld brengen.

'Op die manier willen we een ideologische verdieping van de partij realiseren en aansluiten bij de tradities van Achiel en Frank van Acker die beiden vanuit Brugge erg veel hebben betekend voor de rode ideologie in BelgiŰ.', legt Pablo Annys uit. 'Het is ook zeker niet de bedoeling boven de hoofden van mensen ui te praten, en daarom kozen we niet voor lange, complexe academische zittingen, maar voor losse gespreksavonden die voor iedereen toegankelijk Ún begrijpbaar moeten zijn. We willen de drempel zo laag mogelijk houden. Om Steve Stevaert te parafraseren: het socialisme zal begrijpbaar zijn of niet zijn.'

Derde jaargang

"Na het organiseren van meerdere Brugse Fora de voorbije twee jaar zijn we erin geslaagd om iedere deelnemer de mogelijkheid te geven Úcht deel te nemen aan het debat. Dat kan soms leiden tot vurige discussies, maar waarbij respect voor iemands mening steeds op de eerste plaats staat. Als co÷rdinatoren blijven we daarover waken. Trouwens, deze debatavonden staan voor alle progressieven open", zegt Annys. 'In het najaar gaan we op zoek naar een sociale toekomst. We gaan van start op 17 september met Guy Peeters, daarna volgt op 15 oktober DaniŰl Termont en op 19 november Steve Stevaert die bijzonder blij is dat hij eindelijk weer over politiek mag praten. Op 17 december sluiten we het jaar af met een debatavond omtrent ontwikkelingssamenwerking.'

(FN-Meegedeeld-sp.a)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com