stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28804
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Brugse gemeenteraad krijgt eerste verzoekschrift

Nieuws
Brugge, vrijdag 18/9/2009. De Brugse gemeenteraad en het stadsbestuur mogen zich aan hun eerste officiële 'verzoekschrift' verwachten. Het nieuwe gemeentedecreet dat in januari 2007 in werking trad, voorziet deze nieuwe mogelijkheid van burgers om actiever te participeren in het gemeentebeleid, en verplicht de stad het schrijven te behandelen, voor te leggen aan de gemeenteraad én te beantwoorden. Het systeem was in Brugge nog nooit gebruikt, maar nu vragen enkele actiegroepen gezamenlijk na te denken over het concept van een communicatieraad, zoals die bestaat in de Turnhout, om nauwer contact met de burger te verzekeren.

Communicatie moet beter

'Een dergelijk duurzaam en permanent rondetafeloverleg beantwoordt aan de behoefte aan dialoog, met zicht op het geheel van de stad en geeft burgers, bestuurders, inspraakraden en middenveld de kans om van hun eiland af te komen,' zegt Luc Vanneste van het Groene Gordel Front, één van de initiatiefnemers. 'Zo komt er een beter zicht op de besluitvorming en zonder dat politieke spelletjes worden gespeeld. Ik ontken niet dat er in Brugge ook veel goede dingen gebeuren en dat veel betrokkenen hun best doen in allerlei processen, maar als we mekaars inbreng nog meer respecteren, kan het alleen maar beter worden", besluit Vanneste.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com