stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29017
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

'Collegium Instrumentale Brugense' wordt 'Het Kamerorkest'


Brugge, zondag 11/10/2009. Ridder Géry d'Ydewalle van Outryve, de zoon van de vroegere West-Vlaamse Gouverneur, was in zijn Kasteel Peereboomveld in Sint-Andries als voorzitter van de Raad van Bestuur vrijdag gastheer om de naamsverandering van Collegium Instrumentale Brugense naar Het Kamerorkest wereldwijd te maken.

Sinds twee jaar is CIB reeds gevestigd in de Westmeers in Brugge, waar het samen met het Symfonieorkest Vlaanderen één gebouw betrekt. De samenwerking houdt in dat één secretariaat van zes medewerkers alle administratieve taken uitoefent voor beide orkesten, waaronder ook de marketing, de publiekswerking en de verkoop.

In maart 2007 werd dirigent en stichter van het orkest Patrick Peire reeds opgevolgd door Ivan Meylemans, die nu chef-dirigent wordt. Sindsdien ligt het hoofdaccent voornamelijk op het grote repertoire voor strijkorkest uit de late 19de en de 20ste eeuw. Samen met concertmeester Dirk Lippens en de aanvoerders werd het nieuwe repertoire besproken en gebundeld in boeiende producties. Zo staat er in november de productie 'Distant Light' geprogrammeerd met violiste en 2de laureate van de Elisabethwedstrijd Ning Kam waarbij ze zowel als soliste als gast-dirigent zal optreden.

Wat mogen we verwachten van Het Kamerorkest in de toekomst?

Jaarlijks brengen zij drie tot vier nieuwe programma's die ze aanbieden in een reeks concerten in het Provinciaal Hof van Brugge. Deze concerten organiseren ze met de steun van de Provincie West- Vlaanderen en de Stad Brugge. Ze stellen er hun nieuwe programma's voor aan het publiek en vrienden, maar ook aan organisatoren.

Helemaal nieuw is het project met jongeren. In de benadering van klassieke muziek willen zij vooral jongeren muziek laten beleven. Daarom werken ze nauw samen met de leerkrachten muzikale opvoeding en esthetica. Tijdens het seizoen 2009-2010 experimenteren ze samen met het Lyceum in leper.

(Patrick Pieters-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com