stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29168
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stad zet sportvrijwilligers in de bloemetjes: oproep aan kandidaten


Brugge, dinsdag 27/10/2009. Sinds 2001 huldigt de Stad Brugge, op vraag van de Brugse Sportraad, elk jaar de talrijke vrijwiligers, actief in een erkende Brugse sport- of ontspanningsvereniging. Vrijwilligers zijn immers de basis van het rijke Brugse verenigingsleven. Hun belangeloze inzet en engagement mogen dan ook niet onopgemerkt blijven. Sinds 2001 werden niet minder dan 421 vrijwilligers in de bloemetjes gezet.

Om in aanmerking te komen voor een huldiging als vrijwilliger in de sport gelden volgende voorwaarden:
- U was minstens 21 jaar actief als vrijwilliger in een Brugse sport- of ontspanningsvereniging (ook wie niet in Brugge woont, komt in aanmerking)
- U werd nooit eerder gehuldigd als vrijwilliger in 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 of 2008.

Aanvragen kan u mailen naar sportraad@brugge.be of opsturen naar Sportraad Brugge, Koning Leopold III-laan 50, 8200 Brugge. Aanvragen kunnen ten laatste ingediend worden op 7 december 2009 en moeten volgende gegevens bevatten:

- naam, voornaam, geboortedatum
- volledig adres
- naam van de vereniging
- datum van de aansluiting als vrijwilliger bij de vereniging.

Komen er binnen uw sport-of ontspanningsvereniging personen in aanmerking, bezorg dan zeker uw aanvraag.

De uitreiking zelf zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de stedelijke sportraad op 17 december 2009, 19.30 uur in de Magdalenazaal, Magdalenastraat 27 in 8200 Sint Andries. Schepen van Sport Annick Lambrecht reikt er de gouden medailles en brevetten uit.

(ED-Meegedeeld-RH)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com