stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29214
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Nieuw openbaar onderzoek Bocht Ter Doest


Brugge, woensdag 4/11/2009. Op last van de Vlaamse overheid, departement RWO, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid moet het openbaar onderzoek over het project van Infrabel inzake de aanleg van de "Bocht van Ter Doest" in Lissewege overgedaan worden. Het openbaar onderzoek loopt van 3 november tot en met 2 december 2009.

Meer spoor door Lissewege?

Het dossier omvat concreet de vraag van Infrabel voor een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de verbindingsbocht tussen de spoorlijnen 51A en B met bedding voor twee sporen en voorlopig de aanleg van één spoor, voor de bouw van een onderbrugging met aansluitende wegenis ter ontsluiting van de ingesloten oever en voor de inrichting van het natuurcompensatiegebied Monnikenwerve op het terrein van Ter Doest in Lissewege.

U vindt meer info over het project "Bocht Ter Doest" op www.zeebruggeopen.be, in de rubriek projecten.

U kan het dossier inzien bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Brugge (Administratie Bouwvergunningen), Oostmeers 17, 8000 Brugge (van maan- tot vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 18.00 uur).

Het dossier omvat de plannen, de motivatie van het concept, foto's, het goedgekeurde project-mileueffectrapport en het project-MER-verslag dd 30 januari 2008 van de dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse Overheid met de goedkeuring van het milieueffectrapport.

Bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge, Burg 12,8000 Brugge. Dit kan via afgifte met ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven, uiterlijk met postdatum 2 december 2009.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer op www.zeebruggeopen.be

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com