stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29289
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Zedelgemse raad unaniem tegen stadion in Chartreuse

Sportnieuws
Brugge, donderdag 12/11/2009. De gemeenteraad van Zedelgem heeft zich in een extra zitting uitgesproken tegen een mogelijke inplanting van het stadion van Club Brugge in het Chartreusegebied op het grondgebied van de stad Brugge. De stemming was unaniem. Het Chartreusegebied is voor de gemeente Zedelgem de slechtst mogelijke locatie is voor de inplanting van het stadion omwille van de immense impact op de woonkern Loppem. Het geplande stadion in het Chartreusegebied bevindt zich immers op amper 150 meter van de bebouwing van Loppem.

De gemeenteraad vraagt eensgezind aan de Vlaamse regering om een objectieve afweging te maken tussen de inplanting op Brugs grondgebied ten noorden van de stad en ten zuiden van de stad. Dergelijke afweging werd in het verleden immers nog niet gemaakt en er zijn diverse argumenten die pleiten voor Brugge-Noord als meer geschikte locatie voor het stadion. Na een democratisch debat schaarden alle fracties zich achter de beslissing om Brugge-Noord als alternatief te laten onderzoeken.

(FN-Meegedeeld-Zedelgem)


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com