stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29329
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Kantcentrum gaat toch niet dicht

Nieuws
Brugge, dinsdag 17/11/2009. Het Kantcentrum gaat, op zijn minst voorlopig toch, niet in vereffening. Dat is deze namiddag bekend gemaakt door een werkgroep van een 12-tal personen, waaronder senator Pol Van Den Driessche (CD&V), die nagaan na hoe het Kantcentrum gered kan worden.

Het centrum kondigde twee weken geleden aan dat het in vereffening moest gaan omwille van de sterk stijgende schuldenlast. Om de meest onmiddellijke nood te lenigen, is de nieuwe werkgroep op zoek naar vijftig mecenassen die elk 1.000 euro willen schenken om de bestaande schuld weg te werken. Onderussen zal nagegaan worden hoe het opleidingscentrum, de winkel en het museum van het Kantcentrum na optimalisering kunnen worden bestendigd, zegt Wim Decraemer, die als woordvoerder van de werkgroep optrad. "Wij zijn van oordeel dat mits een goed businessplan het Kantcentrum een toekomst heeft. "

De komende weken willen de initiatiefnemers via een petitie ook de politiek onder druk zetten.

(GW/EC/FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com