stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29337
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Brugse sportraad kwaad omwille van 'ondoordachte stadionplannen'

Sportnieuws
Brugge, woensdag 18/11/2009. De Brugse Sportraad, het officieel adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur inzake sport, is ziedend kwaad op de stad over de plannen voor een nieuw stadion voor Club en Cercle, waarbij het huidige stadion zou afgebroken worden. Volgens de voorzitter van de Sportraad, Herman Vermeulen, houdt het Brugse stadsbestuur in de plannen enkel rekening met de twee topsportclubs en laat ze de rest van sportbelevend Brugge 'olympisch stikken'.

Geen overleg

De raad was al geruime tijd niet opgezet met de manier van werken van het stadsbestuur. 'Er wordt de sportraad bij belangrijke dossiers nooit om advies gevraagd en als het al gebeurt is het op een moment dat de echte beslissingen al zijn genomen, maar deze keer is het nog erger,' zegt Vermeulen.

Ondoordacht

Vermeulen meent ook te weten 'dat in de nieuwe stadionplannen geen ruimte is voor terreinen voor het bedrijfsvoetbal en voor de vele binnensporten die nu samen met de Brugse sportdienst in het Jan Breydelstadion gevestigd zijn. Al het stadion afgebroken wordt staat de helft van de Brugse binnensporters dus op straat,' zegt Vermeulen. 'Wij krijgen hier dagelijks vragen van ongeruste amateursporters en kunnen zelf geen antwoord geven. Wij weten alleen wat we in de krant lezen en dat verontrust ons zeer. Er is al een groot gebrek aan sportruimte in Brugge. Mensen moeten sporten tot 11 uur 's avonds omdat er eerder geen ruimte vrij is. Ook het Daverlocomplex moeten we al delen met cultuur.'

Terrein 13

'Deze week werd al duidelijk dat het terrein 13 aan Jan Breydel nu niet zal worden uitgevoerd met kunstgras, een operatie die normaal eerstdaags zou gebeuren ten behoeve van de amateursporters. Gezien het stadion mogelijks op termijn zal verdwijnen gaat dat nu al niet door, maar er is ook geen alternatief Ún de stad zal klaarblijkelijk zelfs een boete moeten betalen omdat ze het kunstgrasveld niet aanlegt. Wij begrijpen het niet,' schudt Vermeulen.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: Daring Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com