stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29364
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Jong CD&V tegen verlaging alcohollimiet


Nationaal, zondag 22/11/2009. Jong CD&V wil niet weten van verlaging alcohollimiet tot 0,2 promille, enkel voor jonge chauffeurs zoals CD&V staatssecretaris van mobiliteit Etienne Schouppe dat lijkt te willen. . 'Discriminatie van jonge chauffeurs kan niet', stelt Jong CD&V-voorzitter Pieter Marechal.

Jong CD&V betwist niet dat jonge chauffeurs vaker bij ongevallen betrokken zijn, maar vindt dat met een verbetering van de rijopleiding en het verhogen van de pakkans meer aan gedaan wordt. 'Wist je dat de gemiddelde chauffeur slechts eenmaal om de 10 jaar gecontroleerd wordt en dat buiten de eindejaarsperiode amper gecontroleerd wordt? En met controles bedoelen we niet enkel alcoholcontroles, maar ook drugscontroles,' zegt Marechal. 'Het voorstel van de staatssecretaris schiet haar doel voorbij want jonge chauffeurs blijken in de praktijk de meest nuchtere chauffeurs te zijn. Alle eerdere onderzoeken tonen immers aan dat dertigers en veertigers verhoudingsgewijs vaker positief blazen dan jongeren. Ook bij ongevallen werden meer ouderen betrapt dan jongeren.' Het heeft tot slot ook geen zin om nieuwe regels te maken, wanneer er toch amper controle op is. En dan komen we opnieuw uit bij het probleem van de pakkans.'

(FN-Meegedeeld-PM)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com