stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29379
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Regularisatie vreemdelingen: weinig invloed op OCMW-begroting


Brugge, maandag 23/11/2009. Tijdens de voorbije gemeenteraadszitting vroeg Agnes Bruyninckx van Vlaams Belang of het OCMW bij het opstellen van haar nieuwe begroting wel voldoende rekening gehouden heeft met regularisaties van illegalen, 'wat veel meer zal kosten aan centrumsteden, zoals Brugge'. Volgens Vlaams Belang zou daardoor de stadsbijdrage aan het OCMW sterk kunnen stijgen.

Groot was de verrassing toen OCMW voorzitter Frank Vandevoorde (sp.a) de invloed van vreemdelingen in de stad op de uitgaven van het OCMW sterk minimaliseerde en achteraf zelfs aangaf dat het OCMW nauwelijks Brugs belastingsgeld uitgeeft aan vreemdelingen en dat aan asielzoekers 'zelfs niet één enkele euro aan Brugs belastingsgeld wordt gespendeerd: dat wordt volledig terugbetaald door de hogere overheid.'

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com