stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29486
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Zeebrugge moet het Mekka van de groene energie worden

Economie
Zeebrugge, dinsdag 8/12/2009. Alle wetenschappers, alle economen en alle politici zijn het met elkaar eens in dit land. Groene energie is de toekomst. Vlaams Parlementslid en Brugs schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD) vindt dat Zeebrugge dé plaats bij uitstek is, om te investeren in alternatieve energie. De haven van Zeebrugge groeit jaar na jaar krijgt steeds meer internationale uitstraling maar heeft ook een steeds grotere energiebehoefte.

Energieplan

Om aan deze behoefte te voldoen stelt Mercedes Van Volcem een ambitieus alternatief energieplan voor: "er moet een windplan komen, om de inplanting van een windmolenpark in de achterhaven te plannen. Niet alleen zouden er in het havengebied windturbines geplaatst moeten worden, ook de constructie van diezelfde turbines zou daar tijdelijk moeten kunnen doorgaan. Dit zal de lokale economie een geweldige boom geven. We moeten echter niet alleen focussen op de wind. Veel bedrijven in Zeebrugge zoals Bridgestone, Tropicana, Kiwi, Efico… bezitten honderden vierkante meters platte daken. Het zou niet meer dan logisch zijn om net zoals nu gedaan wordt in de haven van Antwerpen daar massaal zonnepanelen op te plaatsen. Niet alleen komt die investering in aanmerking voor een belastingvermindering. Via groene stroomcertificaten zal deze investering in 'no time' afbetaald zijn. Het is onze taak om de bedrijven daar nog eens extra op te wijzen en de voordelen goed kenbaar te maken. Brugge zelf gaf al het goede voorbeeld door zonnepanelen op haar brandweerkazerne te plaatsen," zegt Van Volcem. "Om dit plan te realiseren zou ik een taskforce alternatieve energie voor regio Brugge installeren waarbij de Vlaamse Overheid (Arohm), de provincie, haar eigen diensten, de voorzitter van de MBZ en een vertegenwoordiger van de bedrijven die actief zijn in de haven zal uitnodigen om snel tot realisatie van dit plan over te kunnen gaan. Als elke regio, elke stad, elke gemeente haar verantwoordelijkheid opneemt in de strijd tegen de opwarming van de Aarde dan staan we al een pak verder dan Kopenhagen."

(FN-Meegedeeld-Open VLD)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com