stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29587
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Van Volcem: administratieve procedures bij sociale huisvesting te langdradig


Brugge, vrijdag 8/1/2010. Vlaams parlementslid en Brugs schepen voor Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open VLD) is bijzonder ongelukkig over de steeds ingewikkelder administratieve procedures rond sociale huisvesting, sedert de invoering van beter bestuurlijk beleid (BBB). "Er zijn nieuwe verplichtingen in verband met de sociale huurcontracten, de bouwwerken en het woningonderhoud. Door de verzelfstandiging van de Sociale Huisvestings Maatschappijen (SHM) is de ondersteuning echter sterk afgenomen, met voor gevolg is dat de regisseurs van het lokaal woonbeleid terecht klagen. Volgens hen wordt de werkdruk steeds groter en worden de zaken steeds ingewikkelder. Ze vinden dat hun werknemers uitgeblust geraken en vervroegd op pensioen gaan." In de commissie wonen in het Vlaams parlement interpelleerde ze gisteren de minister.

Van Volcem peilde naar cijfers die aantonen dat de demotivatie binnen de Sociale huisvestingsmaatschappijen een algemene trend is en vroeg maar kreeg geen cijfers over ziekteverzuim, vervroegde pensioneringen, etc? Minister Lieten (Sp.a) stelde niet over cijfers van demotivatie te beschikken omdat de SHM'en niet moeten rapporteren over hun intern beleid. Wel is Lieten "zich bewust van het belang van administratieve vereenvoudiging in de sociale huisvestingssector" en stelt dat het Sociale huurbesluit "grondig zal worden geŽvalueerd. De timing van de evaluatie is het voorjaar 2010... Wij staan open voor ondersteuning van de cel administratieve vereenvoudiging en wij zullen nagaan of die ondersteuning mogelijk is," stelde minister Lieten die tijdelijk haar collega Vandenbossche (Sp.a) vervangt.

Mercedes Van Volcem verklaarde achteraf "tevreden te zijn over de constructieve houding, maar ik zal het dossier verder opvolgen. Het teveel aan regeltjes moeten we echter in eerste instantie vermijden, en niet na ondervinding trachten op te lossen," besluit Van Volcem.

(FN-Meegedeeld-MVV)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com