stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29771
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Blankenberge vraagt snelle aanpak van Hooistraat

Nieuws
Blankenberge, dinsdag 16/2/2010. Het gemeentebestuur van Blankenberge vraagt Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een snelle volledige heraanpak van Hooistraat. "De realisatie van de huidige tweesporenweg is een proefproject dat ge´nitieerd werd door de VLM. Het stadsbestuur was hier indirect bij betrokken en heeft zich steeds constructief opgesteld ten aanzien van de doelstellingen van het project, namelijk het afraden van het sluipverkeer in de Uitkerkse Polder en het stimuleren van het gebruik van de weg door wandelaars, fietsers, niet gemotoriseerde toeristen, de aangelanden en de landbouwers. Echter, het proefproject is geen succes," zegt schepen Patrick De Klerck. "De VLM besloot dan ook terecht om de Koeistraat, waar hetzelfde werd geprobeerd met dezelfde funeste gevolgen, in zijn oorspronkelijk staat te herstellen (foto). Voor de Hooistraat is er tot op vandaag nog steeds geen uitsluitsel."

Ondertussen ligt het wegdek er zeer slecht bij en vormt het een nog groter probleem voor de zwakke weggebruikers. "De staat van het wegdek zorgt ervoor dat zwakke weggebruikers eigenlijk ontmoedigd worden om de weg te nemen, wat net het tegengestelde is dan wat bedoeld werd," zegt De Klerck. "Ons standpunt in dit dossier was duidelijk van in het begin: ofwel werd er een tweesporenweg opgeleverd met een aangepast en duurzaam wegdek, ingebed in het groen zonder gevaren voor de zwakke weggebruikers, ofwel moet de weg in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden."

(FN-Meegedeeld-Open VLD)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com