stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29984
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Peis en vree in Brugse meerderheid ver zoek


Brugge, woensdag 31/3/2010. Het debat dat gisterenavond in de Brugse gemeenteraad werd gevoerd over het advies aan de Vlaamse Regering over het regionaalstedelijk gebied leidde tot een bijzonder hevige, bijwijlen zelfs bitse discussie. Verschillende leden van de meerderheid zelf namen het eigen college en zelfs partijgenoten op de korrel en niemand werd daarbij gespaard.

Met het debat over enkele kleinhandelszaken in het Waggelwater en de Blauwe toren startte de discussie die bijzonder hoog zou oplopen. Het begon met het feit dat Moniek Boydens namens CD&V een stelling innam voor het behoud van deze onwettig ingeplande niet-vergunde bedrijven. Schepen Mercedes Van Volcem was verrast, om maar niet te zeggen verontwaardigd over hoer CD&V schepen één ding zeiden en de fractie een ander standpunt innamen. Maar alles kan beter: Pierre Chevalier (Open VLD) beschuldigde burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) van 'een soort regentenmentaliteit'.

De burgemeester was niet gecharmeerd door de interventie van Chevalier en liet dat even later duidelijk blijken, toen wanneer Chevalier het had over Klein Appelmoes, door gedurende de interventie voortdurend te morren op de achtergrond. Nee, even hoogstaand werd niet altijd gedebatteerd... De oppositie begreep er niet meer van, Frank Vanhecke, Vlaams Belang, voorop...

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com