stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30318
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Nieuwe fietskaart binnenkort in de bus


Brugge, maandag 31/5/2010. Binnenkort krijgen alle Bruggelingen een herwerkte versie van de fietskaart in de bus. "De eerste werd in 2007 uitgegeven, maar sindsdien is er veel veranderd in Brugge", zegt burgemeester Patrick Moenaert (CD&V), die ondermeer verwijst naar "de heraanleg van de schoolomgevingen waar inmiddels overal zone 30 is ingevoerd".

De kaart bevat niet alleen alle straten en pleinen, ze bevat ook alle fietsroutes, de fietsvoorzieningen, en de verbindingsfietsroutes tussen de diverse deelgemeenten. Tegelijk geeft de stad ook een boekje uit over vijf jaar feitsveilige schoolomgevingen. Daarin staan alle realisaties en deze die nog op stapel staan.

Met de twee publicaties wil Brugge zich verdere profileren als fietsstad.

(FN-JVB-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com