stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30352
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

80 hectare van de achterhaven worden (tijdelijk?) natuurgebied

Economie
Zeebrugge, dinsdag 8/6/2010. Maar liefst 80 hectare van de achterhaven van Zeebrugge in de Dudzeelse Polder wordt in de komende maanden omgetoverd tot een natuurgebied met zilt grasland. Met deze compensering ondermeer in het kader van Europese regelgeving, moet even verderop de weg vrijgemaakt worden voor nieuwe projecten van bedrijven in de achterhaven, want volgens de Europese regelgeving moet éérst gecompenseerd worden en mag de haven dan pas nieuw terrein aansnijden. En eigenlijk loopt de haven momenteel wat achterop, omdat -hoe kan het ook anders- de Belgische, Vlaamse en Europese regels niet altijd op elkaar afgestemd zijn.

Bewoning blijft

Een en ander betekent overigens ook dat de bewoners van het gebied, die 20 jaar geleden al werden onteigend voor de havenuitbreiding, nog steeds zullen mogen blijven wonen in het gebied, zegt Wim Pauwels. "Als de haven in de toekomst wel verder uitbreid - ook die mogelijkheid blijft open want het gebied blijft officieel ingekleurd als havengebied - zullen die bewoners echter wel moeten vertrekken en tot die tijd blijven enkele overgangsmaatregelen voor hen van kracht..."

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com