stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30387
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Dries Van den Abeele verheugd met UNESCO rapport

Nieuws
Brugge, vrijdag 18/6/2010. 'Ook al worden op de lange termijn in Brugge aanzienlijke middelen aangewend voor restauratieprojecten, voor verbetering van de publieke ruimte en voor herwaardering van het culturele leven, doen er zich verontrustende signalen voor van een geleidelijke erosie van de markante universele waarden … van Brugge'... De onduidelijke wettelijke toestand van het Werelderfgoed binnen de nationale wetgeving, een nogal soepele benadering in verband met gebouwen die beschouwd worden als 'van geringe waarde' … en wijzigingen in de stedelijke typologie en ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum en de visuele impact van belangrijke projecten ... in de omgeving,' baren de Unesco zorgen. Dat staat letterlijk te lezen in het vernietigende rapport dat de commissie die begin dit jaar in Brugge op werkbezoek was heeft opgesteld, in voorbereiding van de Unesco conferentie over het Werelderfgoed in Brasilia.

Algemene wettelijke erkenning als stadsgezicht

De stad Brugge heeft nog ruim een week nodig om het UNESCO rapport te analyseren, maar wij vroegen vandaag al aan Andries Van den Abeele van de Marcus Gerardstichting, die het rapport net als de stad een paar dagen geleden ontving, naar zijn lezing van het 31 bladzijden dikke document.

Andries Van den Abeele stelt vast dat het stadsbestuur en de Vlaamse overheid heel wat werk voor de boeg hebben, willen ze de aanbevelingen van de Unesco naleven én hij verwacht ook ernstige gevolgen, zeg maar op termijn het intrekken van de titel Werelderfgoedstad -iets wat Vanden Abeele zelf absoluut niet wil overigens -, mochten stad en Vlaanderen het been stijf houden en Brugge behouden als relatieve vrijstaat voor projectontwikkelaars... 'Brugge en Vlaanderen hebben immers in de voorbije 10 jaar zelfs nog geen begin gemaakt van het uitvoeren van de basisvoorwaarde bij de toekenning van de titel Werelderfgoedstad: de stad is nog steeds niet wettelijk beschermd als stadsgezicht. Dat moet nu eerst en zo snel mogelijk uitgevoerd worden...' zegt Andries Van den Abeele...

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer op www.stadsomroep.com/images/Brugge_ WHC-ICOMOS mission report_June2010.pdf

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com