stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30436
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Groen licht voor verkaveling Invalidenstraat


Brugge, maandag 28/6/2010. Het schepencollege van de stad Brugge keurde vandaag de verkavelingsovereenkomst goed voor de realisatie van 19 kavels en de bijhorende wegen tussen de Beaupréstraat en de Invalidenstraat te Assebroek. op het 1.8 Ha grote terrein, momenteel braakliggend grasland, komenr 19 éénsgezinswoningen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem (Open Vld): "Met het gunstig advies van het stadsbestuur, kan Ruimte en Erfgoed deze zomer de bouwvergunning afleveren. In totaal wil het stadsbestuur op korte en middellange termijn enkele honderden nieuwe wooneenheden op de markt brengen, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende doelgroepen: eenoudergezinnen, tweeverdieners, senioren, jonge starters,... We kiezen daarbij bewust voor verschillende woonvormen met appartementen, studio's, villa's, zorgwoningen, sociale woningen, enz... Betaalbaar wonen mogelijk maken is immers een speerpunt van het Woonbeleidsplan van de stad Brugge."

Open ruimte innemen

"De woonbehoefte en woondruk kan helaas niet enkel opgevangen worden binnen het bestaande stedelijk weefsel en het is dus essentieel om aansluitend bij de bestaande bebouwing nieuwe woonmogelijkheden te creëren en onbebouwde percelen te activeren," zegt Merdedes Van Volcem die de verkaveling beschouwt als "een unieke kans om zo dicht bij het stadscentrum een kwalitatief wooninbreidingsproject te realiseren."

Wat de timing betreft wil men dit jaar nog de wegenis aanleggen, en vanaf volgend jaar met de eigenlijke bouwwerken beginnen.

(FN-Meegedeeld-MVV)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com