stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30514
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Zeebrugse Visveiling gaat Oostendse vismijn uitbaten

Economie
Oostende, donderdag 15/7/2010. Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor onder meer Visserij en Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor de visserijhavens, hebben vandaag een erfpachtovereenkomst ondertekend waardoor de Zeebrugse visveiling en het European Fish Center de nieuwe exploitanten worden van de vismijn van Oostende. De vismijnen van Zeebrugge en Oostende worden onder één beheer gebracht, en de visserij-activiteiten in Oostende worden versterkt.

De Vlaamse regering ging vorig jaar in op het aanbod om de gronden en gebouwen van de site Vismijn van de Stad Oostende over te nemen, nadat duidelijk was geworden dat het verdere bestaan van de Oostendse Vismijn als stedelijk bedrijf niet meer haalbaar was. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om de 2 grote vismijnen in Vlaanderen te laten samensmelten, iets wat omwille van het dalend aantal vaartuigen en de sterk onder druk staande quota, het aanbod van verse vis al langer werd nagestreefd. En vandaag was het dan zo ver...

'De Vlaamse overheid heeft via een Europese procedure een oproep gedaan naar mogelijke kandidaat-exploitanten, en vanuit die bevraging hebben mijn diensten onderhandelingen opgestart met de Zeebrugse visveiling', aldus minister Hilde Crevits. 'Een commissie met vertegenwoordigers van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het departement Landbouw en Visserij heeft met succes de onderhandelingen gevoerd.'

Voor de eigenlijke gunning werd onderhandeld over de prijs voor de erfpacht, het plan van aanpak voor de organisatie van vismijnactiviteiten, het businessplan en de nieuwe investeringen, de wijze waarop de continuïteit van de dienstverlening verzekerd wordt, de integratie van de diverse vismijnactiviteiten, en de bijdrage tot de uitbouw van de zeevisserijsector in Vlaanderen.

Vandaag, donderdag 15 juli 2010, werd de overeenkomst afgesloten voor het vestigen van een recht van erfpacht die het uitoefenen van vismijn-, visserij- en havengebonden activiteiten in Oostende als doel heeft. Deze overeenkomst verbindt het Vlaams gewest, de NV. Zeebrugse Visveiling en de NV. European Fish Center. De duurtijd van de erfpachtovereenkomst beloopt 66 jaar.

De NV Zeebrugse Visveiling en de NV European Fish Center baten momenteel de visveiling en de aanverwante activiteiten in Zeebrugge uit. Het bedrijf is een sterke partner met een omzet van ongeveer 100 bedrijven en een tewerkstelling van meer dan 500 arbeidskrachten.

'Het is de bedoeling het concept zoals in Zeebrugge ook uit te bouwen in Oostende: een moderne visveiling in een cluster van aanverwante visserij- en watergebonden bedrijven. Onrechtstreeks ondersteunen we ook de instroom naar technische en nautische beroepen waar voor velen nog een belangrijke toekomst is weggelegd. Voor de toekomst van de Vlaamse visserij was het absoluut noodzakelijk te komen tot een samenwerking tussen de vismijnen. Met het samenbrengen van de exploitatie van Zeebrugge en Oostende onder één beheer zijn we er in geslaagd dit maximaal te realiseren zoals voorzien in het Regeerakkoord. Vlaanderen bewijst daarmee ook te blijven geloven in een duurzame Vlaamse visserij', besluit minister Hilde Crevits.

Met de ondertekening van de erfpacht komt meteen ook een einde aan ruim 20 jaar bekvechten tussen Zeebrugge en Oostende. Zeebrugge verweet Oostende reeds jaren marktvervalsing door zware overheidsinmenging...

(FN-Meegedeeld-Vlareg)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com