stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30560
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Brugse Lokale Politie gebruikt onrechtmatig tasers in gevangenis

Nieuws
Brugge, donderdag 29/7/2010. Het Europees Antifoltercomité CPT (Comité Européen pour la prévention de la torture et des peines ou Traitements inhumains ou dégradants) heeft zijn rapport over België publiek gemaakt, en daarin krijgt ook de Lokale Politie van Brugge een lelijke veeg uit de pan in verband met het gebruik van tasers in de vleugel voor vluchtgevaarlijke gedetineerden.

Tasers

'Tasers zijn stroomstootwapens, die dodelijk kunnen zijn en mogen slechts zeer uitzonderlijk gebruikt mogen worden wanneer er een ernstige bedreiging is voor de persoon zelf of anderen en horen dus niet thuis in de de gevangenis van Brugge, waar ondermeer leden van de lokale politie Brugge deze wapens gebruiken, wanneer zij gevangenispersoneel vervangen tijden stakingen. Tasers mogen in ons land enkel gebruikt worden door daarvoor speciaal opgeleide personeelsleden van de Federale Politie, niet door de Lokale Politie,' zegt Angela van de Wiel van de Liga voor Mensenrechten.

Nog steeds volgens het rapport komt tijdens stakingen, wanneer de Lokale Politie taken overneemt in de gevangenis, 'de menswaardige behandeling van gedetineerden ernstig in het gedrang in de gevangenis'. Het CPT vraagt aan België om dringend werk te maken van een minimumdienstverlening tijdens personeelsstakingen.

Geen commentaar

De Lokale Politie Brugge heeft als bedrijfspolitiek de Stadsomroep niet te woord te staan want 'door ministeriële richtlijnen en hun politie deontologie kunnen zij enkel en alleen met geaccrediteerde pers werken'. De Lokale politie Brugge is het enige politiekorps dat deze 'reden' aanhaalt om de Stadsomroep geen informatie te moeten verschaffen. Helaas kunnen wij dan ook geen weerwoord van de Lokale Politie publiceren. De burgemeester, het hoofd van de politie, verblijft in het buitenland en is dus ook niet bereikbaar voor commentaar.

(FN-Eigen Berichtgeving)
Meer op www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.htm

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com