stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30566
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Bourgeois geschrokken van UNESCO eis (Update)

Nieuws
Brugge, maandag 2/8/2010. Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor erfgoed, is geschrokken van de UNESCO beslissing over werelderfgoedstad Brugge. In een interview met de Stadsomroep zegt de minister dat 'de UNESCO de zaken vrij scherp stelt, maar toch weet ik ook dat we in dialoog kunnen gaan met UNESCO...' Voor Bourgeois kan er wel geen sprake zijn van een erkenning van de hele Brugse binnenstad als stadsgezicht, zoal de Unesco dat met aandrang vraagt.

Hoewel Bourgeois de verantwoordelijkheid voor de UNESCO kritiek volledig in de schoenen van het Brugse stadsbestuur probeert te schuiven (terwijl de UNESCO het zelf over de Vlaamse verantwoordelijkheid heeft me de term "the state"), zal de Vlaame regering onmiddellijk na het zomerreces al een pasklaar antwoord klaarstomen voor de Unesco. De UNESCO bestempelde het afgelopen weekend in Brasilia het huidige tegenvoorstel van de stad en Vlaanderen, om een deel van het werelderfgoed in de binnenstad te laten beschermen als stadsgezicht, als onvoldoende.

Volgens minister Geert Bourgeois, wordt gewerkt aan een andere piste, waarbij het huidige begrip van stadsgezicht zou worden afgeschaft en er zou gewerkt worden met perimeters rond beschermde monumenten. Daarbij zou in Brugge, dat ruim 500 beschermde monumenten heeft, in de praktijk zelf een ruimer gebied dan enkel de binnenstad worden beschermd, verwacht de minister, die daarmee over 1,5 jaar, binnen de door de UNESCO opgelegde termijn dus, hoopt rond te raken.

(FN-eigen berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com