stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30630
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Bourgeois: geen beschermingsplannen voor Schipdonkkanaal

Economie
Brugge, woensdag 11/8/2010. In tegenstelling berichtgeving van andere media, waarop ook wij in de loop van de dag reacties publiceerden, zijn er 'geen plannen om het Schipdonkkanaal te beschermen'. Dat zegt Vlaams minister Geert Bourgeois die verwarring wijt aan het dossier 'Damse Vaart en omliggende Polders en Kreken Lapscheure', dat Ruimte en erfgoed momenteel voorbereidt. De Damse Vaart kruist het Schipdonkkanaal tussen Damme en Oostkerke, waardoor ongeveer 3,5 kilometer van dat kanaal in het voorstel van ankerplaats vervat is.

Geen gevolgen voor ruimte

Volgens minister Bourgeois 'staat een aanduiding als ankerplaats niet gelijk aan een bescherming als landschap. Het is enkel de sectorale insteek van Onroerend Erfgoed ter voorbereiding van ruimtelijke planningsprocessen. Daarbij leggen alle beleidsvelden hun insteek op tafel en wordt een ruimtelijke afweging gemaakt. Een ankerplaats is dus zeker geen voorafname op de ruimte en zal de lopende MER procedure rond het Schipdonkkanaal dus zeker niet doorkruisen.'

Zorgplicht

Er bestaat volgens de minister ook een groot misverstand over het zogenaamde zorgplichtprincipe. 'De aanduiding als ankerplaats heeft geen gevolgen voor particulieren. Openbare besturen zijn wel gehouden tot een zorgplicht, maar dat impliceert niet dat bepaalde handelingen worden verboden of verplicht. Openbare besturen moeten zo zorgvuldig mogelijk met de aanwezige erfgoedwaarden omgaan en wanner behoud onmogelijk blijkt omwille van andere doorslaggevende factoren, moeten deze erfgoedwaarden vooraleer ze worden gesloopt goed worden gedocumenteerd. Meer is dat niet,' zegt Bourgeois.

De minister betreurt verder 'dat de indruk gewekt is dat administraties elkaar tegenwerken'.

(FN-Meegedeeld-GB)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com