stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30797
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stadsbestuur tevreden én ontevreden met stadionadvies Vlacoro

Sportnieuws
Brugge, woensdag 25/8/2010. De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening (Vlacoro) brengt in het kader van de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge een advies uit aan de Vlaamse regering over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Dit verplichte deels voorwaardelijk gunstig, deels ongunstig advies behandelt de bezwaren en doet een uitspraak over het ontwerp GRUP.

Niet vernietigend voor stadion?

"Het ongunstig advies op de ontwerpplannen voor het deelgebied Chartreuse is niet echt een opsteker voor het project van het nieuw voetbalstadion, maar is ook niet dramatisch," zo luidt de reactie van de stad.

Burgemeester Patrick Moenaert: "Wij vragen slechts één zaak en dat is duidelijkheid. Het planningsproces voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge startte reeds in 2002. We zijn ondertussen 8 jaar verder. De Vlaamse regering legde een locatie vast voor het nieuwe voetbalstadion. Nu blijkt dit volgens deze Vlaamse adviescommissie niet zo evident. We hopen dat de Vlaamse regering snel duidelijkheid kan verschaffen; dit advies is slechts één element in de procedure van de besluitvorming".

Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem: "De ingezette dynamiek moet verder gezet worden. Procedures verlammen de economie en investeringen en dat is het laatste waar Vlaanderen nood aan heeft. We bouwen een stadion en daarvoor is ruimte nodig. Idem wat nieuwe woningen en bedrijventerreinen betreft. Een definitieve afbakening van het regionaal stedelijk gebied door de Vlaamse regering is dan ook van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van onze stad".

(FN-Meegedeeld-Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com