stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30819
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Vlacoro kritisch over plannen Klein Appelmoes

Nieuws
Brugge, maandag 30/8/2010. Het ontwerp-advies van Vlacoro dat deze week is uitgelekt en waar tot nu toe vooral de gevolgen voor het stadion in Chartreuse werden belicht, is 'voorwaardelijk gunstig' voor de bestemming als Woongebied van Klein Appelmoes. De buurtbewoners hopen echter op een positieve invloed van een een aantal voorwaarden die de Vlacoro aanbeveelt: Vlacoro distantieert zich in het document overigens van 'vooraf gecommuniceerde standpunten van de stad Brugge' en over de mogelijk grondspeculatie in het dossier 'doet Vlacoro geen uitspraak'.

Vlacoro heeft echter 'wel aandacht voor de vele bezwaren, die betrekking hebben op de aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving en het milieu ten gevolge van een als zeer negatief ervaren geplande woonverdichting. Vlacoro benadrukt dat bij de ontwikkeling van dit woongebied rekening moet worden gehouden met specifieke aandachtspunten vanuit de milieubeoordeling. Waterhuishouding, landschappelijke inpassing en de wenselijkheid van een beperkte invulling van het geselecteerde gebied,...' zo staat letterlijk te lezen.

Inzake mobiliteit merkt Vlacoro op dat het plan-MER stelt dat de verkeersgeneratie op spitsmomenten al verzadigde Astridlaan nog bijkomend zal belasten en dat deze derhalve zullen zorgen voor een significant negatief effect op de doorstroming van de Astridlaan.

Vlacoro is van mening dat in het geval Klein Appelmoes 'de eerder vastgelegde bestemmingen wel degelijk kunnen worden gewijzigd.'

Bewoners opgelucht

'Dit is on inzien toch een ernstige blaam voor het Stadsbestuur, en in het bijzonder voor schepen Mercedes Van Volcem die vond dat het protest tegen de bouwplannen van Klein Appelmoes geen kans op slagen had,' zegt Hubert Van Belle.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com