stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30874
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Oud schepen Albert Claes overleden

Nieuws
Brugge, maandag 13/9/2010. Oud schepen Albert Claes (Beaminster, Engeland, 11 juni 1915, Brugge 13/9/2010) is overleden. Dat meldt het havenbestuur van Zeebrugge.

Albert Claes, geboren in Engeland waar zijn ouders tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit Antwerpen waren heengevlucht, deed als jong advocaat zijn stage bij de toenmalige grote liberale leider Victor Sabbe nadat hij als student al reeds actief was in het Liberaal Vlaams Studentenverbond te Gent. Bij de eerste na-oorlogse gemeenteraadsverkiezingen stond hij dan ook al op de liberale lijst, maar hij maakte slaagde pas in 1952, na de voor de liberalen zeer succesvolle gemeenteraadsverkiezingen, in zijn opzet om in de gemeenteraad te zetelen. Na de verkiezingen van 1958, waar hij het net niet haalde, kwam hij in 1961 toch opnieuw in de raad in opvolging van de toen overleden Roger Ryckeman. Hij bleef daar zetelen tot hij als lid van de coalitie SP-PVV-VU-CD in 1977 schepen voor openbare werken en de haven werd, waarbij zijn enorme capaciteit om dossiers te doorgronden al gauw opvielen. In 1988 besliste hij zelf zijn politieke carrière te stoppen.

Heizeldramaonderzoek

Albert Claes was van 1965 tot 1985 mits een onderbreking in het begin van de jaren 70 ook volksvertegenwoordiger, waarbij zijn doortocht door de commissie die een onderzoek instelde naar het Heizeldrama zijn meest opvallende daad was. Claes was ook jaren beheerder van het Gemeentekrediet, waarvan hij van 1985 tot 1986 voorzitter was.

Verlies

Het havenbestuur van Zeebrugge betreurt het heengaan van haar ere-bestuurder Albert Claes: 'Hij was een bijzonder actief lid van de Raad van Bestuur van het Zeebrugse havenbestuur van 1975 tot 1993 en een belangrijke pleitbezorger van de Brugse zeehaven,' zegt havenvoortzitter Joachim Coens. 'Van 1977 tot 1988 was hij schepen van Openbare Werken en Havenbeleid en hij slaagde er ondermeer in een bijzonder rijke collectie aan documentatiemateriaal te verzamelen over scheepvaart en havens. In het licht hiervan was hij jarenlang een van de drijvende krachten achter de Julius Sabbe Studiekring vzw, het archief- en documentatiecentrum met betrekking tot de West-Vlaamse havens.'


(FN-Eigen Berichtgeving-Foto: Liberaal Archief)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com