stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=31104
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Provincie wil domein domein Raversijde opwaarderen


Oostende, donderdag 7/10/2010. Het provinciaal domein Raversijde in Oostende, het vroegere domein van Prins Karel, 44 ha groot, is aan een make-over toe. Het provinciebestuur wil daar geld in stoppen, samen met andere partners en Europese middelen.

"Bedoeling is meer bezoekers naar dit domein te halen en het beter bekend maken bij de kustbezoeker. Het is centraal gelegen aan de kust, maar te weinig mensen kennen het," zegt gedeputeerde Guido Decorte.

(JVB-eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com