stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=31378
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stad koopt deel Foreestbos

Nieuws
Brugge, maandag 29/11/2010. Het Brugse stadsbestuur heeft beslist om volgend jaar een deel aan te kopen van het Foreestbos. De stad wil er een fietsroute door aanleggen, die deel zal uitmaken van het zuidelijke Brugse fietsroutenetwerk (Zie kaart).

In samenwerking met de stad en de verschillende buurgemeenten startte de Vlaamse Landmaatschappij in 2009 met de uitwerking van het Inrichtingsplan Groene Fietsgordel Brugge waarin een recreatieve ringroute rond Brugge wordt gemaakt, zoveel mogelijk aangelegd door de groene gordel rond de stad en met vertakkingen naar de groenzones en landschappen buiten de stad.

Voor de zuidrand van Brugge zal de fietsverbinding de Oostendse Vaart en Steenbrugge met elkaar verbinden doorheen Beisbroek en Tillegem waarvoor nu de "missing link" tussen de Gistelse Steenweg en de Doornstraat werd ingevuld door de aankoop van de bossen nabij het kasteel Foreest. Deze bossen vormen het laatste nog groene restant tussen de bebouwing van Sint-Andries en Varsenare. De tot nu toe private en ontoegankelijke dreef door het bos biedt een ideale mogelijkheid om de Gistelse Steenweg en de Doornstraat met elkaar te verbinden.

De Vlaamse Landmaatschappij kocht er vorig jaar 26,5 ha bos aan en de stad koopt nu het 12 ha grote deel tussen de Doornstraat en de Gistelse Steenweg, voor 275.000 euro. Voor de financiering wordt op 37 % gerekend vanuit Landinrichting en Samenwerkingsovereenkomst Milieu (afgerond resp. 40.000 en 61.000 euro). Het Stedenfonds zal het overig deel van het aankoopbedrag inbrengen. De andere 14,5 ha die de VLM nabij Foreest kon aankopen gaan volgens het akkoord in 2012 ook over naar de stad.

De aanleg van de fietsverbinding (0,8 km) in de aangkochte zone tussen de Doornstraat en de Gistelse Steenweg zal in 2011 aanbesteed worden.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com