stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32191
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Ook vragen bij ontpoldering van de Willem-Leopold Polder


Knokke-Heist, donderdag 23/6/2011.  De ontpoldering van de Willem-Leopold Polder voor 120 ha in Knokke-Heist, is in oorsprong geen natuurtcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde, maar noodzakelijk om de verzanding van het natuurreservaat het Zwin tegen te gaan. Dat heeft gouverneur Paul Breyne deze namiddag in de provincieraad gezegd in antwoord op tussenkomst van de raadsleden Bernard De Cuyper (CD&V) enn Hugo De Plekker (Open Vld). Beiden riepen de deputatie en de gouverneur op stappen te ondernemen om de Willem-Leopold polder niet te ontpolderen.

De gouverneur is wel bereid het dossier terug in vraag te stellen mocht blijken dat de ontploldering voor gevolg zou hebben dat de omliggende gronden verzilten. Er zijn daarover studies in afronding, en hij wil de Internationale Zwincommissie, waar hij voorzitter van is,nog voor de vakantie bijeenroepen om hierover een standpunt in te nemen.

(JVB-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com