stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32697
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Actie tegen misbruik van interims aan het station

Nieuws
Brugge, woensdag 12/10/2011. Deze morgen voerde het ABVV actie aan het station van Brugge, om aandacht te vragen voor de loon- en arbeidsvoorwaarden waaronder interim personeel aan het werk is in onze provincie. Volgens Erik Van Deursen van het ABVV is het hoogtijd voor zo'n actie want "door de economische heropleving blijkt de controle op interim-werk te slap te zijn: 15,3% van de interims doet het werk al langer dan 5 jaar en 62% langer dan 1 jaar. Misbruik van de contracten en interim-werknemers worden vaak ook minder betaald", stelt Van Deursen vast…

De cijfers werden verkregen via een grootschalige enquête bij leden van het ABVV die in de periode januari 2010 t/m april 2011 via interim-contracten werden tewerkgesteld.

Deze morgen werden aan voorbijgangers in het station pamfletten met de resultaten van de enquête (foto) uitgedeeld en kregen velen ook een symbolisch leeg spaarvarken...

(FN-Eigen Berichtgeving)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com