stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32812
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Wijzigingen busnetwerk trieste zaak voor deel Noord-Brugge

Nieuws
Brugge, woensdag 23/11/2011. Een deel van Noord-Brugge blijkt slachtoffer te worden van de aangekondigde wijzigingen in het busnetwerk van De Lijn. Volgens Jasper Pillen van Open VLD is de nieuwe situatie vooral voor het Stubbekwartier en de omgeving van de Komvest dramatisch en staan de nieuwe routes en non-communicatie errond haaks op veelgebrachte boodschap van Brugge dat De Lijn een succes is en is een aanfluiting van het zogeheten 'inspraakrechten' van de bevolking.

Haastige hertekening

Naar aanleiding van het nieuwe depot van de De Lijn in Brugge werden ook een aantal lijnen hertekend. Vooral de nieuwe schema's van de bussen 4 en 14 zijn voor Pillen een grote teleurstelling: 'Al enkele jaren vraagt Koolkerke een eigen buslijn die op een vlotte manier de stad met de deelgemeente verbindt. Op die manier zouden ook de talrijke nieuwe verkavelingen een busverbinding krijgen en die vragen van de Koolkerkse bevolking werden steeds beantwoord als zouden ze bij de evaluatie van het mobiliteitsplan worden meegnomen. Op geen enkele wijze werd door het stadsbestuur de bus 4 in vraag gesteld' zegt Pillen: 'Sterker nog, hetgeen we niet gevraagd hebben, namelijk de afschaffing van de halte aan de kerk van Sint-Jozef, wat amper 2 minuten tijdswinst betekent Ún nadelig is voor de bevolking van Sint-Jozef krijgen we wel. En buslijn 14 maakte tot vandaag een lus via de Komvest en de Krakele. Deze lus wordt afgeschaft, waardoor de bewoners van de Komvest en de oostelijke zijde van het Stubbekwartier nu enkel nog met streeklijnen bediend worden die met een lage frequentie rijden en enkel naar het 't Zand. Hun rechtstreekse verbinding met de binnenstad is weg.'

Communicatie

Wat mij vooral ook stoor is dat tijdens de inspraakvergaderingen omtrent het mobiliteitsplan hier met geen woord over gerept werd. Dat er nu enerzijds een dergelijke drastische wijziging komt voor de buslijn 14 en anderzijds zelfs niet meer gesproken wordt over de legitieme vraag van de Koolkerkenaren in verband met de buslijn 4 is schandalig. Brugge zou zich beter de moeite besparen in de toekomst dergelijke avonden te organiseren'vindt Pillen. 'Overigens is er op geen enkele wijze informatie verschaft aan de burgers. Aan de vooravond van de wijzigingen is haast niemand op de hoogte. Brugge stuurt bijzonder graag brieven en informatiebrochures naar haar burgers, maar blijkbaar enkel als het om goed nieuws gaat.' besluit Open Vld'er Jasper Pillen. 'Burgemeester Moenaert laat geen kans onbenut om te wijzen op het succes van de Lijn in Brugge maar in Koolkerke en nu ook aan het Stubbekwartier en de Komvest is het aanbod steeds kleiner aan het worden.'

(FN-Meegedeeld-OpenVLD)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com