stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33098
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Zeebrugge in 2014 een echte cruisehaven

Nieuws
Zeebrugge, dinsdag 27/3/2012. Tegen 2014 moet in Zeebrugge een nieuwe cruiseterminal orden gebouwd, waardoor de haven Zeebrugge dan ook als start- en aankomstplaats voor cruisepassagiers zal kunnen worden gebruikt. Door deze nieuwe markt aan te boren hoopt havenvoorzitter Joachim Coens enerzijds "Belgische passagiers de mogelijkheid te bieden om in eigen land in te schepen voor cruises, maar anderzijds ook nieuwe impulsen te geven aan het sterk stijgende cruisetoerisme".

Terminalgebouw

Het havenbestuur schreef in februari een architectuurwedstrijd uit voor het ontwerp van een originele cruiseterminal aan de Rederskaai/Graaf Jansdijk, vlakbij de Zweedse kaai. Die cruiseterminal moet een multifunctionele onthaalfaciliteit worden waar passagiers in- en uitgecheckt kunnen worden. Het gebouw omvat ook een centrale verzamelplaats voor bussen en taxi's, douanelokalen voor bagagecontrole en fysieke controle, sanitaire voorzieningen, enkele winkeltjes, een ontvangstzaal en een uitkijkpunt met een horecafunctie.

Het nieuwe cruiseterminalgebouw moet gebruiksklaar zijn voor de aanvang van het cruiseseizoen 2014. In afwachting van dit nieuwe onthaalgebouw, richtte het havenbestuur recent overigens een bestaand gebouw in aan de ingang van de Zweedse kaai als voorlopige ontvangstruimte.

(FN-Meegedeeld-MBZ/Foto: FN)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com