stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33106
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Provincie not amused met aprilgrap in weekblad Tips


West-Vlaanderen, donderdag 29/3/2012. Het provinciebestuur "betreurt ten zeerste" het artikel "Geniet mee van de provinciale belastingssprong", dat in het weekblad Tips van deze week is verschenen. In dat artikel laat het weekblad uitschijnen dat de Provincie West-Vlaanderen "een eenmalige vrijstelling van de provinciale belasting zou toekennen aan 1.000 gezinnen, die een e-mail sturen naar het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis". Volgens het blad zou "zondagmiddag een onschuldige computer de namen van de 1.000 gelukkigen trekken", die vrijstelling zouden genieten.

Te ver

Volgens gedeputeerde Guido Decorte is Tips te ver gegaan, "want de provinciebelastingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de werking van het provinciebestuur en het provinciebestuur gaat niet lichtzinnig om met de bijdrage van elke West-Vlaming. Een vrijstelling toekennen op basis van een loting, zou getuigen van onbehoorlijk bestuur."

De Provincie distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van deze misplaatste aprilgrap "die het imago van de Provincie schade berokkent en de dagdagelijkse werking bezwaart, wat een verspilling van het provinciale belastinggeld betekent. Een paar honderd lezers lieten zich reeds misleiden door het artikel en het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis en de dienst Belastingen verwachten nog heel wat meer telefoons en mails hierover".
De Provincie zal dan ook een rechtzetting eisen in het weekblad Tips.

(FN-Meegedeeld-wvl)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com