stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33113
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Werken Karel de Floustraat zeker 3 maand opgeschort na cyanidevondst

Nieuws
Brugge, dinsdag 3/4/2012. Het Brugse stadsbestuur richtte deze namiddag een coördinatievergadering in rond de problematiek van de vervuilde gronden in de Karel de Floustraat, waar vorige week in de diepere grondlagen cyanide werd gevonden, afkomstig van een gasfabriek die in de jaren '20-'30 van de vorige eeuw in de buurt actief was. Schepen van openbare werken Jos Demarest (CD&V) hield overleg met de diensten Leefmilieu en Wegendienst en alle andere bij de geplande werkzaamheden betrokken instanties alsook het labo Devliegher dat de vaststellingen deed.

Lange baan

"De werken zullen zeker drie maanden worden verschoven want we hebben nu een zogenoemd beschrijvend bodemonderzoek bevolen, dat enkele maanden in beslag kan nemen. Tot het resultaat daarvan bekend is, worden de werkzaamheden in het betrokken gedeelte stopgezet. De al gemaakte sleuven worden weer dichtgemaakt en de twee hopen wellicht vervuilde aarde die er nog liggen worden reglementair afgevoerd en de voetpaden worden voorlopig verhard in afwachting van de resultaten van het bodemonderzoek," zegt schepen Demarest. Er moet nog een koppeling van de gasleidingen gebeuren, maar dat gebeurt in de minder diepe grondlagen. De komende dagen moet het wegdek er weer op orde komen in afwachting van meer nieuws.

Beschermende pakken

"Bij de werken vandaag en de komende dagen zullen de arbeiders, omwille van de veiligheidsvoorschriften arbeidspreventie, beschermende pakken en stofmaskers dragen en ook een meter bij zich hebben, maar volgens schepen Demarest is dat laatste "een preventieve veiligheidsmaatregel voor wie in contact komt met de gronden, maar is er absoluut geen gevaar voor de omwonenden, aangezien de cyanide zich op een meter diepte bevindt."

Ook private gronden bevuild?

Het bodemonderzoek dat wordt bevolen, houdt in dat ook op privé terreinen in een welbepaalde straal rond het weggedeelte steekproefgewijs metingen zullen gebeuren om na te gaan of ook daar vervuilde grondzit. "De omwonenden zullen per brief worden uitgenodigd op een bewonersvergadering waarop zij meer informatie zullen krijgen over die metingen en over de problematiek in het algemeen. Afhankelijk van de resultaten van het bodemonderzoek zal er misschien tot een grondige sanering van de gronden worden overgegaan," zegt schopen Jos Demarest.

Andere werken normaal

De opschorting van de werkzaamheden geldt dus enkel voor het gedeelte van de Karel de Floustraat tussen de Karel de Stoutelaan en de Gerard Davidstraat. In de rest van de wijk zullen alle werkzaamheden zoals gepland doorgaan, aangezien analyses hebben uitgewezen dat er daar geen sprake is van bodemvervuiling.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com