stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33181
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Openbaar onderzoek RUP Christus Koning Noord-Oost


Brugge, zaterdag 19/5/2012. Op 24 april 2012 keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Christus Koning Noord-Oost voorlopig goed. Het openbaar onderzoek kan dus starten. Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 15 mei tot en met vrijdag 13 juli 2012. Dan ligt het ontwerp-RUP ter inzage in de dienst Ruimtelijke Ordening en de stedelijke Communicatiedienst van de stad Brugge.
Bezwaren of opmerkingen moeten tijdens diezelfde periode schriftelijk gericht worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO-B) p/a dienst Bouwvergunningen, Oostmeers 17, 8000 Brugge, per aangetekende brief of door de brief bij de dienst Bouwvergunningen af te geven tegen ontvangstbewijs.
Na 13 juli onderzoeken we alle bezwaren en wordt het RUP eventueel aangepast. Zodra de gemeenteraad het plan definitief aanvaardt, verhuist het naar de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor goedkeuring.

Alle inwoners van de wijk Christus Koning Noord-Oost ontvangen deze informatie ook via een bewonersbrief.

Meer info:

- de dienst Ruimtelijke Ordening Afdeling Bouwvergunningen,
Oostmeers 17, gelijkvloerse verdieping, 8000 Brugge
van maandag tot vrijdag van 9 tot 12u. en op dinsdag ook van 14.00 tot 18.00 uur.
- de stedelijke Communicatiedienst
Administratief Centrum 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge
van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. (in juli op zaterdag gesloten)

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com