stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33273
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Fluxys investeert verder in Zeebrugse LNG infrastructuur

Economie
Zeebrugge, dinsdag 26/6/2012. Met de bouw van een tweede LNG-steiger is in de haven van Zeebrugge vandaag een nieuwe wending van het inmiddels 25 jaar lange aardgasverhaal van de voorhaven. De tweede steiger moet de flexibiliteit in het ontvangen van LNG-schepen vergroten, wat op zich weer tot een verder versterking moet leiden van de al belangrijke importfunctie van aardgas via de haven.

Tweewegverkeer en groen

De nieuwe steiger wordt zo gebouwd, dat schepen niet alleen zullen kunnen lossen maar ook laden, waardoor de haven in de toekomst ook een grotere rol kan vervullen in het exporteren van LNG en de steiger zalook zowel grote als kleinere LNG-schepen kunnen laden, inclusief bunkerschepen met een laadcapaciteit vanaf ongeveer 2000 kubieke meter. Die bunkerschepen laden LNG om andere schepen met LNG-scheepsbrandstof te bevoorraden, een alternatieve groenere brandstof die in de scheepvaart en het langeafstandsvervoer per vrachtwagen steeds belangrijker wordt. Op die manier evolueert de LNG terminal van een klassieke hervergassingsterminal naar een LNG-hub.

Voorgeschiedenis

De LNG-terminal van Fluxys Belgium in de haven van Zeebrugge is dit jaar 25 jaar actief en de hoge expertise in het behandelen van aardgas maakte Zeebrugge tot n van de belangrijkste Europese aardgashubs: via Zeebrugge kan 10 procent van het aardgas worden aangevoerd die de Europese Unie nodig heeft om zijn verbruik te dekken.

Nog 3 jaar

Aannemer MBG uit Wilrijk legt momenteel de laatste hand aan de onderbouw voor de tweede LNG-steiger en de faciliteiten voor het aanmeren van de schepen. Zodra die is afgewerkt, start Fluxys met de bouw van de bovenstructuur. De ingebruikname van de tweede steiger is gepland in 2015.

Europese klimaatdoelstellingen

"Het overschakelen op LNG betekent voor de transportsector beduidend lagere emissies en de investeringen in Zeebrugge dragen dus ogenblikkelijk bij tot het halen van de Europese klimaatdoelstellingen", zegt havenvoorzitter Joachim Coens met trots. "Schepen die varen op LNG in plaats van de gebruikelijke zware stookolie, stoten vijftien twintig procent minder CO2 uit en geen zwavel. Daarmee is LNG als scheepsbrandstof een belangrijk alternatief voor rederijen zodra in 2015 de strengere emissienormen voor zwavel van kracht worden voor de Noordzee en de Baltische Zee. Ook voor het langeafstandsvervoer met vrachtwagens heeft vloeibaar aardgas sterke milieutroeven. Overschakelen op vloeibaar aardgas doet de CO2 uitstoot met meer dan tien procent dalen en de emissies van stikstofoxides verlagen met vijftig zestig procent. Bovendien produceert rijden op vloeibaar aardgas geen fijn stof."

(FN-Meegedeeld-MBZ)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com