stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33305
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Rioleringswerken Dampoortstraat en Marcus Laurinstraat

Werken in Brugge tot vrijdag, 30/11/2012:
Verkeer
Brugge, donderdag 26/7/2012. Sinds mei jl. zijn de werkzaamheden gestart om de nutsleidingen aan te passen en te vernieuwen in de Dampoortstraat en de Marcus Laurinstraat.

Nutsleidingen

De nutsmaatschappijen maken van de realisatie van het rioleringsproject gebruik om al hun leidingen na te zien en aan te passen waar nodig. Dit moet gebeuren vóór er gewerkt wordt aan de rioleringen. Casteleyn en zonen NV uit Meulebeke staan in voor de uitvoering.
De aannemer hoopt zijn opdracht af te ronden eind 2012. Waar de nutsmaatschappijen hebben gewerkt, gebeuren er voorlopige herstellingen van het wegdek.

Een uitvoering in fasen
fase 1
- tot eind september (met een onderbreking van de werkzaamheden tijdens het
bouwverlof van 14 juli tot en met 5 augustus)
- Marcus Laurinstraat, vanaf Brugse-Mettenstraat (kruispunt niet inbegrepen) tot Dampoortstraat (kruispunt inbegrepen)
fase 2a
- tot eind september
- Dampoortstraat, vanaf Moerkerkse Steenweg (kruispunt niet inbegrepen) tot Marcus Laurinstraat (kruispunt inbegrepen)
fase 2b en 3:
- vanaf eind september tot eind december
- Dampoortstraat, vanaf Marcus Laurinstraat tot Julius Delaplacestraat (beide kruispunten niet inbegrepen)
fase 4:
- tot eind september
- Dampoortstraat, vanaf Julius Delaplacestraat tot Koolstuk (rond punt en kruispunt met Koolstuk inbegrepen)

De fasering op plan


Verkeersverloop fase 1, 2a, 2b en 3
Voor alle fasen wordt tijdens de weekdagen alle verkeer (met uitzondering van fietsverkeer) in de betrokken zones verboden. In het weekend is er plaatselijk verkeer toegelaten.
Tijdens fase 1, 2a, 2b en 3 is een omleiding voorzien via de Buiten Kruisvest (R30 of Ring) voor het verkeer komende uit de richting Sint-Kruis en voor het verkeer komende van de Buiten Kruisvest via de Julius Delaplacestraat.

Verkeersverloop fase 4
Het verkeer in de Julius Delaplacestraat rijdend in de richting van de rotonde met de Dampoortstraat en komende vanuit de richting Kartuizersstraat, kan tot aan de Tuiniersstraat rijden. Vervolgens moet het verkeer rechtsaf in de Tuiniersstraat.
Het verkeer in de Dampoortstraat, komende vanuit de richting Moerkerkse Steenweg moet ter hoogte van de Kartuizersstraat rechtsaf. De Dampoortstraat wordt verboden voor alle verkeer (met uitzondering van plaatselijk verkeer) tussen de Tuiniersstraat en de rotonde met de Julius Delaplacestraat.
Het verkeer in de Dampoortstraat, komende vanuit de richting Koolstuk kan (in enkele richting) via de rotonde naar de Julius Delaplacestraat rijden. Vanaf de rotonde kan niet in de Dampoortstraat in de richting van de Moerkerkse Steenweg worden gereden.
Eénrichtingsverkeer wordt naar aanleiding van deze werkzaamheden ingevoerd :
- in het gedeelte Dampoortstraat tussen Koolstuk en de rotonde met de Julius Delaplacestraat
- in het gedeelte Julius Delaplacestraat vanaf rotonde tot Tuiniersstraat
De Karel van Manderstraat (gedeelte tussen rotonde en Julius Dooghelaan) blijft éénrichtingsverkeer vanaf de rotonde tot aan de Julius Dooghelaan.
De Dampoortstraat wordt doodlopend ter hoogte van de nummers 122-124.
De Julius Delaplacestraat blijft dubbele richting tussen de Kartuizersstraat en Tuiniersstraat.
Omleidingsverkeer wordt voorzien via de Kartuizersstraat en de Julius Dooghelaan.
Voetgangers en fietsers behouden doorgang in beide richtingen.

De Lijn

Ook de bussen van De Lijn zullen hun route moeten aanpassen n.a.v. de werkzaamheden aan de nutsleidingen. Dit is echter niet het geval tijdens fase 1, 2a, 2b en 3 maar dit zal wel het geval zijn tijdens de vierde fase van deze werkzaamheden.
Voor de lijn 16 wordt de halte 'Tuiniersstraat' verplaatst naar de Julius Dooghelaan. De halte 'Julius Dooghelaan' zelf wordt tijdens de vierde fase van de nutswerkzaamheden tijdelijk niet bediend.
Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: t 070 220 200.

Rioleringswerkzaamheden

De rioleringswerkzaamheden en de heraanleg starten op 5 november a.s. in de Marcus Laurinstraat, tussen de Dampoortstraat en de Brugse-Mettenstraat. De NV Verhelst Aannemingen uit Oudenburg staat in voor de uitvoering.
In het najaar volgt meer informatie over deze werkzaamheden en over de impact ervan op het verkeer.

Welke heraanleg?

vernieuwen wegbedekkingen in de Dampoortstraat, tussen Moerkerkse Steenweg en Koolstuk
rijweg
- in asfalt
- breedte: 5, 46 meter (met inbegrip van de greppels)
- aanbrengen plateaus in zwarte asfalt (plaatselijke verhoging) als snelheidsremmende maatregel:
- op de aansluiting met de Kartuizersstraat
- op de aansluiting met de Marcus Laurinstraat
- voorsorteerstroken voorzien op de aansluiting van de Dampoortstraat met de Moerkerkse Steenweg om files te vermijden
- de bestaande middengeleider aan het rond punt aan de Julius Delaplacestraat, richting Dampoortstraat – Moerkerkse Steenweg, wordt aangepast
- behoud tweerichtingsverkeer
- aanpassing van de bestaande aansluiting fietspad op de rijweg ter hoogte van Koolstuk
parkeren
- variabele breedte gaande van 1,82 tot 2 meter
- in grijze betonstraatstenen vóór de inritten en in zwarte betonstraatstenen voor de andere parkeerplaatsen
- parkeerstroken aan beide zijden van de straat om zoveel mogelijk parkeercapaciteit te creëren
- de parkeerstroken zijn afgebakend door een boordsteen en lichtjes verhoogd
trottoir
- in grijze betontegels
- aan beide zijden van de straat
- breedte: 1,25 meter
- de uitstulpingen aan de nummers 109 – 111 verdwijnen
groen
- door de ligging van hoogspanningskabels van Elia in de voetpadzone is het niet mogelijk en toegelaten om bomen aan te planten in de straat


vernieuwen wegbedekkingen in de Marcus Laurinstraat (vanaf Dampoortstraat tot aan Brugse-Mettenstraat)
rijweg
- in asfalt
- breedte: 5,66 meter (met inbegrip van de greppels)
parkeren
- breedte: 1,71 meter
- in grijze betonstraatstenen vóór de inritten en in zwarte betonstraatstenen voor de andere parkeerplaatsen
- parkeerstrook aan de pare kant van de straat (tot aan nummer 32)
trottoir
- in grijze betontegels
- aan beide zijden van de straat
- breedte: 1,14 meter

Plan

Het plan kan ingekeken worden de Gemeenteafdeling Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190, (Open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 13 u., op dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag open van 9.00 tot 11.45 uur) en in de Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge (Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.) of via de website van de Stad Brugge zie link onderaan > Dampoortstraat en Marcus Laurinstraat.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN
Meer op www.brugge.be/plannen

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com