stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33326
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Laatste fase heraanleg Gulden-Peerdenstraat start op 13 augustus

Werken in Brugge tot zondag, 30/9/2012:
Verkeer
Brugge, vrijdag 3/8/2012. De bvba Martens uit Sint-Andries gaat vanaf 13 augustus aan de slag om de rioleringswerkzaamheden en de heraanleg uit te voeren in fase 3. Fase 3 is de Gulden-Peerdenstraat, tussen de Generaal Lemanlaan en de inrit naar de parking GB Carrefour.

Verkeersverloop

Als de aannemer werkt aan de rioleringen in de Gulden-Peerdenstraat, vanaf de Generaal Lemanlaan tot aan de Hervé Stalpaertstraat (kruispunt inbegrepen), dan gelden de volgende verkeersmaatregelen:
dit straatdeel is volledig voor het verkeer onderbroken en er geldt parkeerverbod
voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang
fietsers volgen een omleiding via de Zuiderboomgaard, de Kriekenstraat en de Hervé Stalpaertstraat (doorgang onder gebouwen)
de Hervé Stalpaertstraat wordt ter hoogte van de Gulden-Peerdenstraat voor het verkeer afgesloten
het uitrijdend verkeer kan de Hervé Stalpaertstraat en omliggende straten verlaten via het bestaande fietspad tussen de Hervé Stalpaertstraat en de Kriekenstraat naar de Kriekenstraat, de Zuiderboomgaard en de Daverlostraat
het inrijdend verkeer kan de Hervé Stalpaertstraat en omliggende straten bereiken via de Camiel Van den Busschestraat
het inrijden van de Hervé Stalpaertstraat via de Kriekenstraat is onmogelijk
de parking van de GB Carrefour is toegankelijk via de Daverlostraat en het al aangelegde deel van de Gulden-Peerdenstraat (fase 1 en 2)
de Gulden-Peerdenstraat wordt éénrichtingsverkeer vanaf de Daverlostraat tot aan het kruispunt met de Dhoorestraat
het verkeer kan in dubbele richting rijden in het gedeelte tussen de Dhoorestraat en de inrit van de parking GB Carrefour
de rijrichting in de Dhoorestraat en de Van Steenestraat blijft dubbel

Tot eind september

De aannemer wil deze derde fase afronden eind september a.s. Tot slot wordt er dan nog een toplaag in asfalt aangebracht op de rijweg waarvoor een volledige onderbreking van de Gulden-Peerdenstraat noodzakelijk zal zijn gedurende een paar dagen.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com